Region Östergötland

Provtagning utökas 23 december

[2020-12-18]

Region Östergötland planerar för att öppna provtagningen av covid-19 för personer över 18 år den 23 december. Detta ska möjliggöras genom ett avtal med ett externt, ackrediterat laboratorium. Regionen har idag också beslutat att gå upp i förstärkningsläge som en följd av den ökade belastning som pandemin har på sjukvården.

Bilden visar två händer med handskar som håller i ett prov.

Provtagningen i länet har på grund av kapacitetsproblem under senare delen av hösten riktats till de grupper som löper störst risk att bli svårt sjuka i covid-19 samt till personal inom hälso- och sjukvård, kommunal omsorg och samhällsviktig verksamhet. Region Östergötland har de senaste veckorna utökat provtagningen successivt och är nu redo att ta nästa steg.
Planen är att från med onsdagen den 23 december öppna PCR-provtagningen för personer som är 18 och äldre och som har haft symptom i minst 48 timmar. Regionen har tecknat avtal med ett externt, ackrediterat laboratorium för den utökade provtagningen. Tidsbokningen kommer som hittills att göras via en e-tjänst på 1177.se.

– Även om provtagningen nu utökas är den inte obegränsad. Vi ser det som fortsatt viktigt att de grupper som är i störst behov av provtagning prioriteras, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör och sjukvårdsledare i särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

– Vi vill understryka att provtagning är ett av flera verktyg för att bromsa smittspridningen. De absolut viktigaste rekommendationerna är fortfarande att hålla avstånd till andra, stanna hemma om man är sjuk och följa hygienråden, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Beslut om förstärkningsläge
Region Östergötlands särskilda sjukvårdsledning på regional nivå har idag fattat beslut om att gå från stabsläge till förstärkningsläge. Beslutet grundar sig i den ökande belastningen på sjukvården, en stundande jul- och nyårshelg, osäkra prognoser över pandemins fortsatta utveckling och eventuellt behov av att göra prioriteringar när det gäller vård som kan vänta. Även lokal särskild sjukvårdsledning vid Universitetssjukhuset är i förstärkningsläge medan Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Motala fortfarande är i stabsläge.

– Att regionen nu gått upp i förstärkningsläge är en stark signal om allvaret i situationen. Vi har under hösten kunnat fortsätta att bedriva en stor del av den planerade icke-akuta sjukvården, men ser att det kan bli svårare den närmaste tiden. Vi prioriterar akut vård och vård som inte kan vänta och måste rusta oss för att på bästa sätt ta hand om de patienter som är i störst behov av sjukvård under de kommande veckorna, säger Ninnie Borendal.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen