Region Östergötland

Projekt för nära hörselvård startar

[2021-11-16]

Ett nytt projekt ska förbättra servicen till dem som behöver hörapparat eller andra hörhjälpmedel. Projektet startar i fyra av länets mindre kommuner och innebär att det ska gå att få hjälp med enklare service på ortens vårdcentral.

Bild på en hand som håller i en hörapparat

Region Östergötland har sedan många år vårdval inom primär hörselrehabilitering. Den som behöver hjälp med utprovning och service av hörapparat eller annat hörhjälpmedel kan välja att gå till den regiondrivna hörselvården eller till någon av de privata mottagningar som ingår i vårdvalet. Uppdraget när det gäller den fördjupade, mer avancerade hörselvården har regionens öron- näs- och halsklinik.

Satsar 400 000

Kliniken ansvarar också för serviceverkstad med tekniker i Linköping och Norrköping, dit alla i länet med hörapparat kan vända sig. Patienter, patientföreningar och verksamhetsföreträdare har påtalat behovet av en mer nära service i länet för brukare med hörhjälpmedel. Därför har hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) idag beslutat att satsa 400 000 kronor på ett projekt där enklare service ska kunna utföras en dag i månaden på fyra orter i länet; Boxholm, Kisa, Valdemarsvik och Finspång. Då kommer ett team bestående av både tekniker och audionom att finnas på ortens vårdcentral. Projektet ska starta senast 1 mars 2022 och utvärderas efter ett år.

– Vi har lyssnat in synpunkter från patientföreträdare som påtalat behovet av utökad service i fler orter i länet, som nu blir verklighet. Om exempelvis hörapparaten inte fungerar optimalt, kommer man som patient kunna få enklare service på någon av de orter som projektet omfattar, säger Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Transporter upphandlas

Vid dagens sammanträde har HSN också beslutat att godkänna kravspecifikationen och inleda en ny upphandling av liggande sjuktransport och transport av avlidna. Det gäller två avtalsområden som Region Östergötland nu valt att slå samman för att skapa samordningsvinster. Upphandlingen är en så kallad samverkansupphandling, där 11 av länets kommuner medverkar i den del som avser transport av avlidna.
Avtalet ska träda i kraft i februari 2023 och gälla i fem år med möjlighet till förlängning i upp till tre år. Sista anbudsdag är den 13 december och HSN kommer att fatta beslut om tilldelning i slutet av januari.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen