Region Östergötland

Problem att nå Region Östergötlands IT-tjänster för vissa användare

[2021-12-17]

Just nu kan vissa användare inte komma åt Region Östergötlands IT-tjänster och IT-system. Regionen har begränsat åtkomsten under tiden som åtgärder görs för att minska risken för IT-intrång med anledning av den sårbarhet som upptäcktes globalt förra veckan.

För en vecka sedan upptäcktes en sårbarhet för IT-system i hela världen, kallad log4j. Den är lätt att utnyttja. Region Östergötland inledde genast ett arbete med att inventera och minimera riskerna för ett intrång. Det arbetet pågår fortfarande och innebär bland annat att vissa begränsningar i åtkomsten till regionens IT-tjänster och IT-system har införts.
Det här kan betyda att användare utanför Sverige - eller de som har en internetförbindelse från en leverantör i utlandet - inte når regionens IT-tjänster och IT-system, till exempel regionostergotland.se.

– De här begränsningarna har införts för att minimera risker, säger Richard Rystedt, IT-säkerhetsansvarig i Region Östergötland och fortsätter:

– Vi arbetar för fullt med det här för att successivt kunna öppna upp för användare, men åtkomsten kan vara begränsad för en del i en eller ett par veckor till.

Regionen har säkrat åtkomst för vissa användare som man vet arbetar utomlands. Användare som behöver komma åt regionens IT-tjänster och IT-system och inte gör det uppmanas att höra av sig till sin ordinarie kontaktperson i Region Östergötland.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen