Region Östergötland

Precisionshälsa förebygger sjukdom för individen

En sjukvårdsklädd person sitter vid en skärm. I bakgrunden sitter en patient.

[2021-11-26]

Nya analysmetoder och verktyg i hälso- och sjukvården ökar möjligheten till mer individbaserad behandling av olika sjukdomar. Men det ger också nya förutsättningar att arbeta mer precist med förebyggande insatser. På onsdagen arrangerade East Sweden Medtech ett webbinarium om precisionshälsa.

Precisionshälsa är en viktig framtidsfråga för hälso- och sjukvården. Det innebär att patienter kan få vård och behandling som är skräddarsydd efter deras egna förutsättningar och behov. Det gäller såväl förebyggande som behandlande. East Sweden Medtechs webbinarium "Precisionshälsa – vad är nyttan för invånarna och samhället?" tog sikte på hur nya verktyg också kan användas för att stärka hälsan på individnivå.

East Sweden Medtech är Region Östergötlands och Linköpings universitets gemensamma satsning för att patienter snabbare ska kunna dra nytta av innovationer och ny teknik i hälso- och sjukvården. Och East Sweden Medtechs verksamhetsledare Anna Fahlgren menar att precisionshälsa handlar om att vidga perspektivet inom precisionsmedicin.

– Många känner till möjligheten att använda genetisk information för en mer precis behandling på individnivå, säger hon. Men precisionshälsa innebär att vi behöver även väva in hälsodata och sätta fokus på patientens roll i behandlingen. Patienter är ofta teknikkunniga och vill vara delaktiga. Om vi involverar dem mer kan vi öka träffsäkerheten även ur ett hälsoperspektiv.

Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro inledde webbinariet och lyfte precisionshälsa som ett viktigt utvecklingsområde framåt.

– Det är oerhört spännande och svaret på många frågor och utmaningar vi står inför i hälso- och sjukvården, säger hon. Vi vet att mycket arbete sker inom precisionsmedicin, men det är också viktigt att vi tar greppet kopplat till precisionshälsa så att vi kan ge rätt individuella råd till rätt person för att förebygga sjukdom.

De tre regionerna i Sydöstra sjukvårdsregionen har inlett ett särskilt samarbete för att utnyttja sina olika styrkor och komma framåt när det gäller precisionshälsa. Där är Region Östergötland starkt inom medicinsk teknik, Region Kalmar län inom e-hälsa och Region Jönköpings län inom processer och personcentrering. De beskrev bland annat hur de jobbar med egenmonitorering, där patienter själva kan mäta sina värden hemifrån.

– För oss handlar precisionshälsa om att ta tillvara individernas egna önskemål och möjligheter, säger Rolf Östlund, utvecklingsdirektör i Region Östergötland. Utifrån våra respektive styrkor inom teknik, e-hälsa och personcentrering kan vi arbeta för att göra något nytt tillsammans. Vi lär av varandra och skapar bättre hälsa för varje enskild individ.

En av föredragshållarna var Frida Lundmark från Läkemedelsindustriföretagen, som också leder en arbetsgrupp i regeringens life science-arbete. Hon menade att hälso- och sjukvården alltid har arbetat ändamålsenligt, men att det nu finns helt nya möjligheter.

– Vi har helt andra mängder data nu, inte minst patientgenererad data. Det innebär att vi behöver hitta strukturer för hur vi använder data och organisera oss på ett tydligare sätt där patienten får en ny roll.

Regeringens life science-samordnare Jenni Nordborg avslutade konferensen med en genomgång av nuläget när det gäller regeringens life science-strategi. Och hon var imponerad av det hon hade fått höra under dagen.

– Sydöstra sjukvårdsregionen är en föregångare nationellt på hur vi kan lära av varandra och inte göra allt från början i varje region. Jag vill tacka för alla konkreta exempel jag har fått i dag på att det händer mycket inom det här området.

Textansvarig: nyhetsredaktionen