Region Östergötland

Personuppgiftsincident anmäld efter fel i kallelser

[2022-05-12]

Ett fel vid utskick av kallelser från Region Östergötland till digital brevlåda har upptäckts. Felet har gjort att ett antal patienter kan ha fått information från andra patienters kallelser. Region Östergötland ser allvarligt på händelsen, som har anmälts som en personuppgiftsincident. Nu pågår felsökning och berörda patienter kontaktas.

Felet i utskick av kallelser från Region Östergötland upptäcktes av en patient, som kontaktade IT-säkerhetsavdelningen efter att ha fått en kallelse till besök i sin digitala brevlåda i Kivra. Kallelsen innehöll information om flera andra patienters kallelser.

– Det är allvarligt att information som omfattas av patientsekretessen har nått ut till andra än den det gäller. Vår informationssäkerhetsenhet arbetar nu tillsammans med IT för att ta reda på orsaken till felet, kartlägga omfattningen och säkerställa att det inte ska hända igen, säger Rickard Lundin, IT-säkerhetschef i Region Östergötland.

Berörda patienter kontaktas nu personligen med uppmaningen att radera de felaktiga kallelserna från sina digitala brevlådor. Den som upptäckt något liknande uppmanas att vända sig till kundtjänst för ekonomi och patientfrågor, telefon 010-103 22 88. Region Östergötland har också anmält händelsen som personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppdatering 2022-05-13:

Felsökningen är nu klar och Region Östergötland konstaterar att ett tekniskt fel har skett, men i begränsad omfattning. Åtgärder är vidtagna för att se till att felet inte inträffar igen.

Det är endast en patient som har fått ett felaktigt utskick av kallelse. Nya kallelser och information om händelsen är skickade till de patienter som inte fått sina kallelser.

 

Text: kommunikationsenheten