Region Östergötland

Personlig lockdown i två veckor

Bilden visar text personlig lockdown för dig i Östergötland

[2021-04-30]

Region Östergötland uppmanar alla länets invånare till en personlig lockdown de närmaste två veckorna. De kommande veckorna är kritiska och uppmaningen införs för att få bukt med den stora smittspridningen i länet.

Bilden visar text om lockdown.

De senaste veckorna har kurvan över smittade och sjuka i covid-19 fortsatt att stiga snabbt i Östergötland. Anledningen till det är att den mer smittsamma brittiska virusvarianten fått fäste i länet och dessutom har följsamhet till regler och rekommendationer minskat i länet. Många har börjat se ljuset i tunneln genom vaccination och lockas att slappna när det gäller fysiska kontakter.

För att vända situationen uppmanar Region Östergötland nu alla länets invånare att ta sitt ansvar genom en personlig lockdown. Budskapet kommunicerades under fredagen vid en digital pressträff.

- Vi behöver ett skärpt förhållningssätt, som handlar om att stänga ner så mycket som möjligt av ens vanliga liv, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S). Det är inte läge att blunda för det allvarliga läget vi befinner oss i. Det är inte läge att strunta i restriktionerna. Det är läge att ha pannben och följa restriktionerna.

Detta gäller i Östergötland
Personlig lockdown gäller från och med den 30 april och två veckor framåt. Det innebär i korthet att man inte ska träffa några andra än dem man bor med, stanna hemma vid minsta symtom, arbeta hemifrån om man kan och alltid hålla avstånd till andra på minst två meter.

Några konkreta följder av det är att Folkhälsomyndighetens lättnader för föreningar med lagidrotter att anordna matcher eller tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare, inte gäller i Östergötland två veckor framöver. Lättnaderna för vaccinerade gäller inte heller i Östergötland de närmaste två veckorna.

- Personlig lockdown gäller alla, även de som har haft covid-19 och har testat positivt eller har antikroppar, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland. Endast en i familjen ska gå in i mataffären och fester med vaccinerade personer ska inte förekomma.

- När det gäller gymnasieskolorna i Östergötland sker undervisningen i dag delvis på plats, delvis på distans.
Gymnasieskolverksamheten övergår helt på distans om det blir lokala utbrott, det kan vara en klass, en del av en skola eller en hel skola. Där samverkar vi mellan kommunerna och det regionala smittskyddet.

Allvarlig belastning
Uppmaningen om en personlig lockdown beror på den höga smittspridningen och en fortsatt allvarlig situation inom sjukvården. Belastningen på covidvården är hög, med i dagsläget 135 patienter, varav 20 inom intensivvården. Därutöver får patienter från Östergötland intensivvård i andra regioner.

- Vi har ett ytterst belastat läge inom hälso- och sjukvården och vi ser tyvärr ingen minskad smittspridning och ingen minskning i antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin. Vi klarar den akuta vården, men en allt större del av övrig vård behöver skjutas fram.

- Vi behöver allas hjälp att minska smittspridningen nu, det är avgörande hur var och en agerar. Vi vet att om smittspridningen minskar så minskar också trycket på sjukvården.

Textansvarig: nyhetsredaktionen

Personlig lockdown i Östergötland:
• Träffa bara dem du bor med
• Stanna hemma vid minsta symtom
• Arbeta hemifrån om du kan
• Håll avstånd till andra – minst två meter

Några konkreta följder av lockdown är att:
• Folkhälsomyndighetens lättnader för föreningar med lagidrotter att anordna matcher eller tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare gäller inte i Östergötland två veckor framöver.
• Lättnaderna för vaccinerade gäller inte i Östergötland de närmaste två veckorna.
Personlig lockdown gäller alla, även de som har haft covid-19 med ett positivt test eller antikroppar.
Personlig lockdown gäller från och med 30 april 2021 och två veckor framåt.