Region Östergötland

Person med coronavirus avliden i Östergötland

[2020-03-20]

Under torsdagen avled en person på Universitetssjukhuset i Linköping (US), som bekräftades vara positiv med covid-19. Det rör sig om en kvinna i 95-årsåldern med svår bakomliggande sjukdom.

– Det var väntat att vi förr eller senare skulle få ett dödsfall i Östergötland, även om det i det här fallet är osäkert att covid-19 är den direkta orsaken, säger biträdande smittskyddsläkare Magnus Roberg.

Han fortsätter:

– Det är viktigt att komma ihåg att de flesta, även äldre personer, kommer att få ett lindrigt sjukdomsförlopp om de smittas av den här sjukdomen.

Inga ytterligare uppgifter om patienten kommer att lämnas ut.

Det finns totalt 121 bekräftade fall av coronaviruset i Östergötlands län och 22 av dessa vårdas isolerade på sjukhus. På US vårdas 13 patienter på vårdavdelning och 1 i intensivvård. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdas 6 patienter på vårdavdelning och 2 i intensivvård.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85