Region Östergötland

Patienter mäter värden hemifrån med ny teknik

[2021-01-11]

Region Östergötland har under hösten börjat testa egenmonitorering för patienter med vissa diagnoser. Ett viktigt steg i arbetet för en mer nära vård. - För mig kan det inte finnas något bättre. Jag blir automatiskt mer delaktig, säger Carina Levander som lever med kol och använder den nya tekniken.

Bilden visar Carina Levander

I oktober började regionen införa tekniken som gör det möjligt för patienter att mäta sina värden hemifrån. Förhoppningen är att till en början ansluta omkring 250 patienter med kol, hjärtsvikt, diabetes och högt blodtryck, som ska testa tekniken.
Mätningarna görs med hjälp av en app. Resultatet överförs till vårdpersonal som övervakar eventuella förändringar. Mara Kosovic, centrumchef Primärvårdscentrum, tror att egenmonitorering skapar trygghet både hos patienter och hos personal.

- Egenmonitorering kommer att bidra till att patienter blir mer delaktiga i sin egen vård och att de lär sig mer om sin sjukdom. Samtidigt hjälper det oss inom sjukvården att förhindra onödiga inläggningar på sjukhuset.

Kontakt och dialog
Mara Kosovic ser även stora fördelar och möjligheter för vården att fortsätta ha kontakt och dialog med sina patienter under rådande coronapandemi.

- Med hjälp av egenmonitorering skulle man kunna öka antal videobesök för riskgrupper som nu under pandemin avbokar sina fysiska besök på grund av oro för att bli smittade, säger Mara Kosovic.

Några verksamheter som är i uppstartsfas för införandet är vårdcentralerna i Boxholm, Mjölby och Valdemarsvik samt lungmedicinska kliniken på US och geriatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset. En patient som redan använder egenmonitorering är Carina Levander i Vadstena. Carina lever med kol sedan flera år och beskriver nya möjligheten som "himmelriket".

- När man är på vårdcentral eller sjukhus är det sällan någon som berättar hur proverna ser ut eller vad man har för värden. Nu är det jag som lämnar mina värden och vet varför det kanske inte är så bra just den här dagen, säger Carina Levander.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28