Region Östergötland

Pandemin i fokus i senaste ungdomsenkäten

En ung person som lutar sin haka mot sina armar.

[2022-04-26]

Coronapandemin har påverkat ungdomars liv på många olika sätt. Det visar resultat från den senaste ungdomsenkäten Om mig, som genomförs i Östergötland varje höst.

Nästan 80 procent av ungdomarna uppger att de påverkats negativt av pandemin i enkäten 2021, vilket är en högre andel än året innan. Men drygt hälften, 52 procent, tycker att pandemin även har medfört positiva saker. Det är också betydligt fler än året innan, då 35 procent uppgav att de påverkats positivt.

– Vi kan konstatera att ungdomarna nu har levt längre med pandemin och har sett fler konsekvenser av den, både negativa och positiva, jämfört med 2020, säger Hanna Henriksson som är samordnare för enkäten.

Långsiktiga negativa konsekvenser av pandemin handlar enligt ungdomarna främst om psykisk påverkan och mindre sociala kontakter. Ungdomarna berättar att de känt sig nedstämda, oroliga, uttråkade och ensamma under pandemin. Svar som är vanligare bland tjejer än bland killar.

– Ungdomarnas beskrivningar stämmer väl överens med de tidstrender vi ser i enkäten med ökad psykisk ohälsa bland framförallt unga tjejer. Vi ser att både oro och nedstämdhet har ökat mer markant bland tjejer under 2020-21 jämfört med tidigare år. Så kanske kan den senaste tidens snabba ökning av psykisk ohälsa bland unga tjejer delvis vara en effekt av pandemin, säger Hanna Henriksson.

Som kontrast beskriver många ungdomar att de upplevt en personlig utveckling under pandemin. De berättar om ökad självinsikt och att de lärt sig nya saker och att vara mer omtänksamma.

– Många beskriver också att pandemin lärt dem att ta tillvara livet och uppskatta det de har i större uträckning och inte ta allt för givet, säger Hanna Henriksson.

Frågor om sex 

Ett annat område som berör ungdomar är sex och relationer. Inför att det kommer en ny läroplan för skolämnet sex och samlevnad till hösten 2022, innehöll den senaste enkäten extra frågor om sexualundervisningen och om hur unga får information om sex. Liksom om ungdomars attityder till porr och sexköp. Även om de flesta tycker att sexualundervisningen är bra så är ganska många missnöjda, särskilt i gymnasiet, där 27 procent tycker att den är dålig. Utöver sexualundervisningen får ungdomar information om sex framför allt via vänner, släktingar, internet, ungdomshälsa/mottagning och porr.

– Vi ser vissa könsskillnader. Tjejer får i högre utsträckning information genom vänner, familj och ungdomshälsa. Information via porr är däremot vanligare bland killar och ungdomar med annan könsidentitet, säger Hanna Henriksson.

Två av tre ungdomar tycker att det är okej att titta på porr, oavsett kön. Att köpa eller sälja en sexuell handling är det betydligt färre som tycker är okej, bara 6 procent respektive 9 procent i genomsnitt. Andelen som tycker att det är okej att köpa/sälja sex är högre bland killar än tjejer och är som högst bland ungdomar med annan könsidentitet.

Ett annat aktuellt ämne är det politiska valet i höst. Därför fick ungdomarna i höstens enkät värdera vilka samhällsfrågor de tycker är viktigast inför valet. De topp tre viktigaste valfrågorna för unga är hälso- och sjukvård, jämställdhet och lag och ordning.
– Jämställdhet är viktigaste valfrågan för tjejer och ungdomar med annan könsidentitet, medan hälso- och sjukvård samt lag och ordning är viktigast för killar, säger Hanna Henriksson.

Textansvarig: kommunikationsenheten

 

Om ungdomsenkäten Om mig
Ungdomsenkäten Om mig genomfördes hösten 2021 för åttonde året i rad och är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Frågorna i enkäten har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.