Region Östergötland

Ostlänken och E22 högprioriterade i analys till Trafikverket

[2020-10-15]

Ostlänken och E22 vid Söderköping fortsätter att stå högt på listan när Östergötland och sex andra län trycker på staten om viktiga satsningar på infrastruktur. Den 23 oktober överlämnas en ny storregional systemanalys till Trafikverket.

Bilden visar regionrådet Julie Tran.

Östergötland samarbetar sedan flera år med länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland och Gotland kring infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. De sju länen tar gemensamt fram Storregional systemanalys Stockholm-Mälarregionen, där prioriterade behov lyfts fram.

– Det är åtgärder som vi vill ska prioriteras i den nationella infrastrukturplanen. Det är en styrka att vi har gått samman med sex andra län och att alla är eniga om vad som ska prioriteras. Tillsammans blir vi en stor aktör gentemot staten, säger Julie Tran (C) regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Ostlänken och E22
Den storregionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen görs om och utvecklas vart fjärde år och regionfullmäktige har nu ställt sig bakom den uppdaterade analysen för 2020. I den står fortsatt Ostlänken – ny järnväg mellan Järna och Linköping – och E22 – ny sträckning och mötesfri väg väster om Söderköping – på prioriteringslistan.

– För oss i Östergötland är det här en viktig plattform för att skapa enighet kring brister och behov i infrastrukturen. Det betyder mycket att vi har fått stöd för Ostlänken och E22 av de andra länen, säger Julie Tran.

Överlämnas 23 oktober
Bland de nya prioriterade behoven finns vad som kallas ett trimningspaket. Det ska till exempel göra tågtrafiken som bolaget Mälardalstrafik (där Region Östergötland är delägare) ska upphandla möjlig.

– Eftersom vi är med och finansierar tågtrafik på ett antal sträckor i Stockholm-Mälarregionen behöver vi även säkerställa att banorna är i ett bra skick, säger Julie Tran.

Samarbetet mellan länen kallas En bättre sits (EBS) och arbetet i EBS koordineras av Mälardalsrådet. De kommer formellt att lämna över Storregional systemanalys 2020 Stockholm-Mälarregionen till Trafikverket den 23 oktober.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen