Region Östergötland

Nu öppnar museet på nytt

Längst fram en skylt med stora utskurna bokstäver där det står "Östergötlands museum". Där bakom museets gula tegelfasad och skyltfönstret till restaurangen Charles Emils.

[2022-05-13]

I helgen, 14–15 maj, återinvigs Östergötlands museum i Linköping. Som en av museets huvudmän bidrar Region Östergötland till att finansiera den omfattande renoveringen och att bevara museets kulturella och historiska värden.

– Förutom att själva museet är ett byggnadsminne, så finns en viktig del av vårt gemensamma historiska och kulturella arv i museets samlingar. Det är viktigt att alla ska kunna ta del av kulturen och att trösklarna sänks. Framförallt tänker jag på barn och unga som behöver få växa upp i ett samhälle där de på lika villkor får tillgång till kultur och historia, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Behov av renovering

Östergötlands museum stängdes i mars 2019 eftersom lokalerna var i behov av en genomgripande renovering. Inför den ansökte museets ledning om ekonomiskt stöd från Region Östergötland som, tillsammans med Linköpings kommun, är huvudman för den stiftelse som driver museet. För att långsiktigt täcka kostnaderna för upprustningen stödjer därför regionen museet ekonomiskt.

Fullt av aktiviteter

När Östergötlands museum nu öppnar igen efter drygt tre års arbete med både den byggnadsminnesmärkta funkisbyggnaden från 1939 och museets samlingar, så sker det med en helg full av aktiviteter. En ny konstavdelning presenteras, liksom "Vägen hit", en ny kulturhistorisk utställning som tar oss med från nutiden tillbaka till perioden då inlandsisen smälte, för 11 000 år sedan. Nostalgi på två hjul blir det i utställningen "Mopeden – en svensk designhistoria", medan "Fira demokratin!" invigs av Andreas Norlén, riksdagens talman, och berättar om rösträttskampen i början av 1920-talet. Till det kommer guidningar, konstnärssamtal, musik och mycket annat att uppleva för hela familjen under både lördag och söndag.

Östergötlands museum - nyöppning

Text: kommunikationsenheten