Region Östergötland

Östergötland förespråkar fler fossilfria drivmedelsstationer

[2020-02-27]

I årets uppdatering av det regionala serviceprogrammet prioriteras livsmedelsbutiker och tillgången av fossilfria drivmedel, framför allt i skärgården. Den reviderade handlingsplanen antogs av trafik- och samhällsplaneringsnämnden på torsdagen.

Bilden visar Julie Tran.

Syftet med det regionala serviceprogrammet är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet. Målet är också att erbjuda en god servicenivå inom rimliga avstånd.

– Den politiska ambitionen är att det ska vara attraktivt och enkelt att bosätta sig på landsbygden. Fungerande samhällsservice tillgängligt och nära är grunden och det regionala serviceprogrammet bidrar till att skapa goda förutsättningar för detta, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

I årets handlingsplan skrivs det bland annat in att det är viktigt att det finns en god tillgänglighet till fossilfria drivmedel i hela Östergötland. Särskilt med tanke på den kommande omställningen till fossilfria drivmedel 2030. Därför ska en kartläggning av investeringsbehov och företagares framtidsplaner göras i områden där tillgängligheten i dagsläget är låg, framförallt i skärgården. Kartläggningen av drivmedelsstationer i skärgården ligger dessutom i linje med ambitionerna i den antagna Energi- och klimatstrategin för Östergötland.

– Riksdagen har fattat beslut om att klimatutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. För att vi ska klara det målet måste en omställning mot förnybara drivmedel ske ännu snabbare. Här behöver även Östergötland dra sitt strå till stacken och se till att tillgången till fossilfria drivmedel blir mer tillgängliga också utanför våra större tätorter, säger Julie Tran.

Prioriterade butiker
En annan nyhet i handlingsplanen är att listan över prioriterade dagligvarubutiker har uppdaterats med ytterligare en butik. Till listan läggs även Skärgårdsbyn Mon och sammanlagt innehåller den nu 27 butiker runt om i länet. De butiker i Östergötland som är aktuella för driftstöd från Tillväxtverket är öppna året runt, ligger minst en mil från andra försäljningsställen och har en omsättning under 11 miljoner kronor.

Region Östergötland kommer under året även se över möjligheterna för livsmedelsbutiker och drivmedelstationer att söka investeringsbidrag.

Programmet sträcker sig mellan 2014 och 2020 och är ett erbjudande från regeringen om underlag för att prioritera olika stödinsatser. Varje år antas programmet tillsammans med en handlingsplan för det innevarande året.

I partnerskapet kring serviceprogrammets genomförande ingår förutom Region Östergötland även länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85