Region Östergötland

Östergötland i täten när det gäller solel

Solceller på ett svart tak. Blå himmel med lätta moln ovanför.

[2022-04-12]

Enligt statistik från Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån så ligger Östergötland på fjärde plats av landets regioner när det handlar om utbyggnaden av solel. Förra årets utbyggnad i länet motsvarar cirka 2 300 nya solcellsinstallationer på villatak.

– Solen är en hållbar och förnyelsebar källa till energi som är en viktig insats för att ställa om samhället till att bli mer klimatsmart. Näringslivet i Östergötland har verkligen tagit ett kliv framåt och bidragit till att utbyggnaden i länet står sig så väl nationellt. Det är mycket glädjande, säger Agneta Niklasson (MP), regionråd.

Strålande år

Ny statistik från Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån visar att 2021 var ett strålande år för solelen i Östergötland. Totalt sett har länet nu en installerad effekt på 106 810 kilowatt, vilket motsvarar 1,6 procent av länets totala elanvändning. Det är en utökning med cirka 23 000 kilowatt sedan föregående år, och motsvarar omkring 2 300 nya solcellsinstallationer på villatak. Östergötland ligger därmed på fjärde plats – efter Västra Götaland, Skåne och Stockholm – i en nationell rankning om vilka regioner som har mest installerad solel i landet.

– I en omvärld där svängningarna på elmarknaden skiftar i takt med världshändelser behövs det en ökad regional produktionskapacitet i elsystemet. Den egenproducerade solelen är en viktig pusselbit för att nå ett förnybart och kostnadseffektivt elsystem, säger Milian Nelzén, projektledare på Energikontoret Östergötland.

Stadigt framåt

Utvecklingen av installerad solel i Östergötland har gått stadigt framåt de senaste åren med en ökning på i snitt 20 000 kilowatt per år sedan 2018. Sedan 2020 har det specifika solcellsstödet försvunnit för företag, kommuner och andra organisationer. Privatpersoner kan få ekonomiskt bidrag för installation av nätverksanslutna solcellssystem via skattereduktionen för grön teknik, motsvarande som mest 50 000 kr per år för material och arbete.

– Eftersom trenden är att kostnaden per installerad kilowatt solel minskar, samtidigt som elpriset ligger på historiskt höga nivåer, så finns trots detta goda förutsättningar för kostnadseffektivitet bland medelstora anläggningar. Vi ser också en ökad vilja från företagare och verksamheter att investera i medelstora anläggningar för att öka den egna försörjningen av förnybar energi, säger Milian Nelzén.

Antalet stora solcellsparker över 1 megawatt har under 2021 ökat från 22 till 60 stycken nationellt, ingen av dem har dock anlagts i Östergötland.

Text: kommunikationsenheten

Energikontoret Östergötland

Arbetar för att främja energi- och resurseffektivisering, samt användning av förnybar energi i länet. Energikontoret, som är en del av Region Östergötland, leder och utvecklar projekt som skapar mervärden för företag, fastighetsbolag och offentliga organisationer.

Energikontoret Östergötland