Region Östergötland

Östergötland får nationellt läkemedelsuppdrag

[2020-04-07]

Region Östergötland har fått ett nationellt uppdrag att köpa in läkemedel som bedöms kritiska och centrala ur ett nationellt perspektiv. Östergötland är en av fyra regioner som samarbetar om uppdraget.

Lena Lundgren

Landets 21 regioner samarbetar nära, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, för att säkra läkemedelsförsörjningen med anledning av covid-19. Nu har Region Östergötland, Region Stockholm, Region Skåne och Region Västra Götaland fått i uppdrag av övriga regioner i landet att köpa in de läkemedel som bedöms som mest centrala och kritiska utifrån de ökade behoven.

– Det är mycket viktigt att säkra tillgången till läkemedel och i det särskilda läge vi befinner oss med pandemin, behövs extraordinära åtgärder. I Östergötland har vi en hög kompetens inom läkemedelsområdet och vi är glada att kunna hjälpa till i arbetet, säger Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

Tillsammans med de andra tre regionerna ska Region Östergötland tillhandahålla en lista till läkemedelsdistributörerna över de läkemedel som är aktuella för nationellt inköp. Sedan kommer de fyra regionernas inköpsfunktioner att kontakta respektive företag för att genomföra köpen.

– Det är välkommet att regionerna nu gemensamt agerar på de utmaningar som de ser till följd av covid-19. Det ligger också helt i linje med behoven av att hantera de utmaningar som vi ser när det gäller läkemedelsförsörjningen såväl i vardag som i kris, säger Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen, 0702-93 13 34