Region Östergötland

Operationer flyttas fram

Bilden visar dagens pressträff.

[2020-03-23]

Region Östergötland trappar nu ytterligare upp insatserna med anledning av covid-19. Det innebär att merparten av de planerade operationerna skjuts upp från och med i morgon tisdag. Fokus är att bereda plats för akut vård och vård som inte kan vänta.

Region Östergötland hade i dag på eftermiddagen totalt 161 bekräftade fall av covid-19, varav 28 vårdas isolerade på sjukhus. På Universitetssjukhuset i Linköping (US) vårdas 10 patienter på vårdavdelning och 6 i intensivvård. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdas 8 patienter på vårdavdelning och 3 i intensivvård. På Lasarettet i Motala vårdas 1 patient på vårdavdelning. Totalt har tre personer med covid-19 avlidit länet.

– Vi ser nu en snabb ökning av antalet sjuka i covid-19, vilket vi väntat oss. Vi vidtar en rad åtgärder för att kunna omprioritera i det medicinska arbetet, och därmed säkerställa att sjukvårdens resurser används till akut sjukvård och sjukvård som inte kan vänta, medan annan planerad vård flyttas fram, säger Rickard Lundin,sjukvårdsledare i regional sjukvårdsledning.

Blir kontaktade direkt

Beslutet innebär att en stor del av den planerade kirurgin vid länets sjukhus ställs in från och med imorgon tisdag. Berörda patienter kommer att bli direkt kontaktade av berörd klinik.

Region Östergötland såg redan under förra veckan tecken på samhällssmitta och förutspår nu en utveckling med allt fler covid-19-patienter som behöver sjukhusvård.

– Åtgärderna som görs handlar om att plana ut smittkurvan så att sjukvården klarar av att ta hand om dem som behöver sjukvård. Här kan alla göra en insats genom att följa myndigheternas råd, det vill säga stanna hemma när man är sjuk, tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket och skydda de äldre genom att undvika onödig kontakt, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88