Region Östergötland

Omstart Östergötland ska lindra effekterna av pandemin

[2021-03-31]

Pandemin har drabbat många sektorer i samhället. På onsdagen beslutade regionutvecklingsnämnden om ett omställningspaket på totalt fem miljoner kronor för att lindra effekterna av pandemin. I Omstart Östergötland finns bland annat insatser för barn och ungas idrottande samt satsningar på föreningsliv, företagande, friluftsliv och kultur.

 - Vi ser att pandemin har påverkat många områden inom regional utveckling, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden. Det här är ett sätt att lindra effekterna av pandemin och skapa förutsättningar för föreningar, kulturutövare, företag och andra att starta om igen.

När pandemin slog till i början av 2020 gjorde Region Östergötland en rad insatser för att stötta i första hand näringslivet och kulturaktörerna i länet. Detta gjordes genom bland annat Almi och Företagsjouren och genom extra kulturstipendier. En helt ny webbtjänst, matchajobben.nu, sattes också upp för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov.

Paket om fem miljoner kronor
Nu kraftsamlar regionen ytterligare och har tagit fram ett omställningspaket med insatser på totalt fem miljoner kronor för att bland annat stötta kulturen, föreningslivet och nyföretagandet i Östergötland. På onsdagen fattade regionutvecklingsnämnden beslut om paketet av insatser som ska genomföras under 2021.

- Vi riktar de här satsningarna brett inom många olika områden som har drabbats av pandemin, säger Eva Andersson.

I paketet finns insatser till kulturarbetare och kulturarrangörer, bland annat för fler digitala lösningar. Här finns även satsningar på friluftsliv, där Östgötaleden är prioriterad, och stöd för att få barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden att hitta till idrotten. Andra delar är stöd till nyföretagarrådgivning och stöd för attraktiva miljöer kopplade till handel och service.

- Totalt satsar vi fem miljoner kronor för att stötta viktiga verksamheter och få till en omstart i Östergötland inom en rad områden av regional utveckling, säger Eva Andersson.