Region Östergötland

Ökning av bukkomplikationer när fler söker sent

Bilden visar kirurger i arebete under en opertation.

[2020-04-22]

Kirurgin i Region Östergötland ser en kraftig minskning av patienter som sökt för buksmärtor under de första två veckorna med coronapandemin. "Vi har en ökning av patienter med spruckna blindtarmar och komplikationer till följd av att patienter har väntat för länge med att söka vård", säger Bärbel Jung, verksamhetschef vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Under ett par veckor i mars underutnyttjades vårdplatserna för patienter inom akut bukkirurgi, för att så få personer sökte vård. Därefter har många patienter kommit in med brustna blindtarmar och akuta gallblåseinflammationer.
- Tillstånden har förvärrats på ett olyckligt sätt när patienterna har avstått från att söka vård. Vi hör att många har tvekat att söka vård av hänsyn, för att inte belasta vården under coronapandemin. De har hoppats att buksmärtorna skulle gå över men det har i stället lett till ett onödigt stort lidande och längre vårdtider, säger Bärbel Jung.

Om det är en blindtarmsinflammation går den inte över utan blir förvärrad och mer komplicerad att ta hand om ju längre man väntar. Sådana tillstånd kräver också mer eftervård.

- Normalt kan patienter gå hem dagen efter en blindtarmsoperation. Nu har många behövt stanna på sjukhuset i tio till fjorton dagar för eftervård och antibiotikabehandling.

Låt vården bedöma
Vården är belastad av covid-19 men det är viktigt att fortsätta att söka vård som vanligt, betonar Bärbel Jung.

- Det är det är också viktigt att vi får bedöma tillståndet, om det är operation eller annan vård som behövs. Man ska alltså inte gå hemma och göra bedömningen själv om man har magsmärta. Ring till vården, 112 om det är akut, och 1177 för sjukvårdsrådgivning i nästa alla andra fall, säger Bärbel Jung.
På både vårdcentraler I sjukvården hålls patienter med förkylningssymtom som kan vara covid-19 åtskilda från patienter som söker för andra tillstånd.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

Här finns vården: 
För rådgivning, undersökning och behandling, kontakta vårdcentralen för de flesta tillstånd. På kväll och på helg finns jourcentralen, som nås via telefon 1177.
Vid akuta, allvarliga och livshotande sjukdomstillstånd och olyckor ring 112.
Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för råd om vård, egenvård och kontakter till vården.