Region Östergötland

Ökat statsbidrag stärker kultursatsningar i Östergötland

[2022-03-30]

Region Östergötland får nästan sex miljoner kronor i ökat stöd från Kulturrådet. Det betyder ett stärkt stöd till kulturen i länet. En satsning innebär att Sancta Birgitta klostermuseum blir en del av Östergötlands museum.

En kvinna tittar rakt fram och ler.

Statens kulturråd har beslutat om fördelningen av bidrag till landets regioner i kultursamverkansmodellen. Region Östergötland får ett ökat stöd med nästan sex miljoner kronor, som finns med i den budget för 2022 som regionutvecklingsnämnden i dag fattade beslut om.

– Det här är det historiskt sett största stöd vi har fått. Det är glädjande och innebär att vi nu ytterligare kan stärka Östergötland som kulturlän, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Den största delen av det statliga stödet – drygt 1,3 miljoner kronor – kommer att användas för att införliva Sancta Birgitta klostermuseum i Östergötlands museum. Dessutom skjuter regionsutvecklingsnämnden till 1 miljon kronor. I dag godkände nämnden även en avsiktsförklaring som regionen, den ideella föreningen Birgittastiftelsen och Vadstena kommun tecknar om att klostermuseet ska bli en del av Östergötlands museum.

Bättre möjligheter
Region Östergötland och Vadstena kommun blir nya huvudmän för museet. Östergötlands museum kommer att ansvara för driften och för att organisera klostermuseet.

– På det här sättet kan vi med samlade krafter skapa förutsättningar för bättre möjligheter att utveckla museiverksamheten och få en säkrare ekonomi på lång sikt. Sancta Birgitta klostermuseum är ett viktigt besöksmål i Östergötland med inte bara lokala besökare utan även nationella och internationella, säger Eva Andersson.

Det statliga stödet kommer även att fördelas till exempelvis Shakespearefabriken som sedan 1996 spelat Shakespeares dramer i Vadstena. Fortsatt utveckling av nycirkus och dans liksom en satsning på Östgötamusikens ambition att arbeta genreövergripande i samverkan med det fria musiklivet och länets kommuner är andra exempel på vad stödet kommer att användas till.
Det statliga stödet till kulturen i Östergötland är totalt drygt 85 miljoner kronor.

Text: Cecilia Ottosson, kommunikationsenheten