Region Östergötland

Ökad mobil provtagning för covid-19

[2020-04-17]

Region Östergötland ökar nu den mobila provtagningen av covid-19 i länets kommuner. Biomedicinska analytiker och biologer på vårdcentraler och kliniker utbildas för att provta personer i särskilda boenden och personer med hemtjänst eller hemsjukvård.

Bilden visar vårdenhetschef Tommy Larsson och Erik Frisén, biomedicinsk analytiker.

– I grunden handlar det här om att skydda våra äldre, den stora riskgruppen. Vi har jobbat med mobil provtagning i tre veckor, men kommer nu att utöka verksamheten eftersom behovet i kommunerna ökar. Det beror bland annat på att de har börjat flytta personer som har smittan till separata enheter så att de skiljs från dem som inte har den, förklarar Tommy Larsson, vårdenhetschef på infektionskliniken i Region Östergötland och ansvarig för den mobila provtagningen.

Sedan några veckor tillbaka har regionen mobila provtagningsteam som åker runt i länet för att ta prover på personer i kommunala särskilda boenden eller i hemmen hos personer med hemtjänst eller hemsjukvård. Fram till nu har tre bilar med mobila team åkt runt i kommunerna. Nu blir antalet fem och några team kommer även att arbeta under helger.

Göra nytta
För att kunna utöka den mobila provtagningen utbildas mellan 12 och 14 biomedicinska analytiker vid regionens vårdcentraler och laboratoriemedicinska kliniker som anmält sitt intresse, för de nya arbetsuppgifterna. En av dem är Erik Frisén som annars främst har sin arbetsplats på Vårdcentralen Valla i Linköping.

– Jag känner väldigt starkt för de äldre på kommunens boenden och vill gärna hjälpa till med det här. Vi kommer att göra nytta, det finns ett stort behov, säger han.

Stor tacksamhet
– Alla biomedicinska analytiker och biologer som börjar med det här nu har själva anmält sitt intresse och många vill hjälpa till. Vi möter stor tacksamhet från kommunerna och det gör att vi känner att vi gör ett viktigt jobb, säger Tommy Larsson.

De första nya medarbetarna i de mobila teamen börjar arbeta på måndag. Tre av bilarna kommer att utgå från Universitetssjukhuset i Linköping (US) och två från Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29