Region Östergötland

Ökad användning av e-tjänster på 1177.se

En kvinna som står vid en busshållplats på en landsväg och tittar i sin mobil.

[2022-02-24]

Region Östergötlands e-tjänster på 1177.se används allt mer. Förra året ökade antalet inloggningar med nära 65 procent, jämfört med 2020.

Under 2021 gjordes cirka 7,7 miljoner inloggningar till Region Östergötlands e-tjänster på 1177.se, vilket kan jämföras med omkring 4,7 miljoner för år 2020. Det ger en ökning med nästan 65 procent. Även under början av 2022 har det varit en stor ökning av antalet besök. Hittills under 2022 har det gjorts drygt 4,9 miljoner inloggningar.

– Att siffrorna har skjutit i höjden på det här sättet hänger säkert ihop med att många har utfört ärenden som är kopplade till pandemin. Provtagnings- och vaccinationsverksamheten har ju varit omfattande under det senaste året, säger Lotta Saleteg, e-hälsostrateg på Region Östergötland.

Även antalet invånare som skapade ett användarkonto på 1177.se steg, från 382 000 till 424 000, en ökning med 11 procent.

Ökning av stöd och behandling på nätet via 1177.se

I 1177 Vårdguidens tjänster ingår stöd och behandling via nätet. Det kan till exempel handla om olika former av stöd- eller behandlingsprogram där patienten utför behandlingar eller övningar på egen hand. Jämfört med år 2020 skedde här en ökning med 84 påbörjade program under förra året, från 2 610 till 2 694.

Något fler telefonsamtal till 1177

Till det nationella telefonnumret 1177 går det att ringa dygnet för att få sjukvårdsrådgivning. Även här märktes en ökning i länet under förra året. Under år 2021 ringde östgötarna 282 200 samtal till 1177, vilket kan jämföras med 279 400 för år 2020. En skillnad med 2 800 samtal.

Text: kommunikationsenheten