Region Östergötland

Ögonklinikens nya operationssalar invigda

[2020-08-17]

I dag invigdes ögonklinikens nya operationssalar på Vrinnevisjukhuset. Efter tal av regionråd Kaisa Karro, centrumchef Eva-Lena Zetterlund, verksamhetschef Catrin Fernholm och Elisabet Gunnarsson från Vision VIN fick besökarna vandra runt och titta på de nya, fräscha lokalerna.

Överläkare Peter Thomasson visar operationssalarna.

Det är jätteroligt att vi nu har fått ljusa och fräscha lokaler anpassade för vår verksamhet, säger Catrin Fernholm, verksamhetschef ögonkliniken. Både patienter och medarbetare som jobbar här har fått en fin och ändamålsenlig miljö att vistas i.

Förutom att lokalerna utökats med en operationssal är de mer ändamålsenliga både vad gäller storlek och patientsäkerhet. De är dessutom förberedda för utveckling av olika operationstekniker, exempelvis laser. De nya lokalerna skapar också förutsättningar för optimerade flöden och ökad tillgänglighet till nytta för såväl patienter som medarbetare.

Textansvarig: Pia Jakobsson / Nyhetsredaktionen

 

Kort om ögonkliniken i Region Östergötland

• Här arbetar 150 medarbetare varav cirka 50 på Vrinnevisjukhuset.
• Ögonkliniken omfattar operationsavdelningar, ögonmottagningar, dagvårdsavdelning, syncentral, vårdadministration, utbildning och forskning.
• Varje år tar kliniken emot cirka 82 000 besök och utför cirka 4 800 operationer varav cirka 33 000 besök och cirka 1 800 operationer på Vrinnevisjukhuset.

Vision 2020
• Är namnet på det stora projektet för om- och nybyggnationen av Vrinnevisjukhuset som sträcker sig mellan åren 2014 och 2024.
• Sjukhuset byggs till med 40 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär sex fotbollsplaner.
• Hittills är följande färdigt i projektet: akutvårds- och förlossningsavdelning, intensivvårdsavdelning, dagkirurgi och endoskopi, ögonoperation, akut-, hjärt-, infektions- och urologisk mottagning, ambulanshall, huvudentré, självdialysenhet, steriltekniska lokaler samt konferens- och utbildningslokaler.