Region Östergötland

Regionen får nytt uppdrag att utföra högspecialiserad vård

Närbild på två kirurgers ansikten vid en operation.

[2021-10-14]

Region Östergötland har fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård när det gäller avancerad kirurgi för kvinnor som drabbats av skador i underlivet vid förlossning. Det har beslutats av Socialstyrelsens nämnd för högspecialiserad vård.

– Region Östergötland har en mycket hög kompetens inom det här området, och det känns väldigt bra att vi får en bekräftelse på det genom att uppdraget nu har tilldelats Universitetssjukhuset i Linköping, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

För Universitetssjukhuset innebär beslutet en möjlighet att fortsätta utveckla den specialistvård som bedrivs inom "avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning".

– Jag gratulerar kvinnokliniken, och alla andra i processen, till en fin verksamhet och en mycket bra ansökan. Det är viktigt för regionen och Universitetssjukhuset att få tillstånd att bedriva spetsområden som nationellt nivåstrukturerad vård. Det är också mycket viktigt för forskning och undervisning, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör.

"En stor besvikelse"

Av de fyra områden som nämnden fattade beslut om hade regionen också ansökt om tillstånd att få bedriva nationell högspecialiserad vård när det gäller ryggmärgsskador för bland annat barn.

– Det är ett område där Universitetssjukhuset i Linköping erbjuder rehabilitering av nationell och internationell toppklass med patienter från hela landet. En styrka är att rehabiliteringen ges på universitetssjukhuset i nära samarbete mellan flera olika vårdspecialiteter som kirurgi, neurologi och ortopedi. Tyvärr så beslutade nämnden inte till vår fördel här. Det är en stor besvikelse att man inte tar hänsyn till helheten för patienterna, säger Kaisa Karro.

Ansökt om flera tillstånd

Region Östergötland arbetar aktivt för att knyta ytterligare högspecialiserad vård till Universitetssjukhuset i Linköping. Det är viktigt för att kunna erbjuda en vård med hög kvalitet i länet, men också för att främja forskning. Vid sidan av de två områden som det nu beslutats om, så har regionen även ansökt om tillstånd att få bedriva nationell högspecialiserad vård av neuroendokrina tumörer i buken och neuromuskulära sjukdomar, viss vård av könsdysfori, och viss vård för avancerad diagnostik och behandling av patienter med primär skleroserande kolangit.

Sedan många år bedriver Universitetssjukhuset i Linköping brännskadevård enligt den tidigare rikssjukvårdsmodellen, och har även ett nationellt uppdrag som gäller vård av vulvacancer.

Det är Socialstyrelsen som beslutar inom vilka områden som nationell högspecialiserad vård ska bedrivas. Efter det har regionerna möjlighet att ansöka om tillstånd för att utföra vården. Beslut fattas sedan av Nämnden för nationell högspecialiserad vård. Den är utsedd av regeringen, leds av Socialstyrelsens generaldirektör och består av politiker från samverkansregionerna.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen