Region Östergötland

Nytt projekt ska stärka Östergötlands konkurrenskraft

Bilden visar båtar på sjön Vättern i Vadstena.

[2020-10-16]

Nu börjar omställningsarbetet till en hållbar besöksnäring i Östergötland. Det ska göras i ett projekt som finansieras med stöd av Tillväxtverket.

Besöksnäringsbranschen i Östergötland behöver snabbt ställa om för att bli mer hållbar och långsiktigt konkurrenskraftig. Efter sommarsäsongen, som inte blev så illa som befarat, finns det nu en stor oro inför vinterhalvåret bland de aktörer som har öppet året om. Redan innan pandemin visade trendrapporter att affärsresandet var på nedgång och att mötesindustrin behöver en digital reformation.
Det ökade trycket på vissa geografiska platser har ytterligare stärkt behovet av att alla delar av en destination behöver kunna ställa om. Därför ska nu Region Östergötland genom Visit Östergötland och besöksnäringen i länet arbeta med att hitta former för en hållbar besöksnäring med fokus på omställning och innovation. Ett av målen är att ta fram en samverkansmodell för destinationsutveckling. Det ska göras i projektet Hållbar omställning för ett konkurrenskraftigt Östergötland.

Östgötaskärgård och Vättern piloter
Östgötaskärgården och området längs Vättern anses ha stor potential att utvecklas hållbart och har därför valts ut som pilotdestinationer i projektet.
Tanken är att modellen sedan ska kunna användas på andra destinationer, både i och utanför Östergötland.

- I Östergötland ser vi ett stort behov av att hitta former för den samordningen och erbjuda företag stöd i omställningen och i arbetet med att exempelvis hitta nya säsonger och bredda sin målgrupp. Ett viktigt arbete som i och med detta projekt kommer kunna realiseras i en snabbare takt, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Målet är att minst 80 företag ska få ta del av kompetensutveckling, affärsutveckling, omställningsförmåga, digitalisering och innovation i projektet, som startar i januari nästa år och pågår fram till april 2023. Budgeten på sex miljoner kronor finansieras av Tillväxtverket och Region Östergötland.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen