Region Östergötland

Nya Hälsotecken – tema vården under covid-19

Bilden visar framsidan av tidningen tidningen hälsotecken med två kvinnor på vandring i skogen.

[2020-04-28]

Den här veckan delas tidningen Hälsotecken ut till hushållen i Östergötland. Temat är vården under covid-19 med råd om hur du söker vård när du behöver under pandemin.

Temat berättar om hur vårdcentraler och akutmottagningar tar emot patienter och på olika sätt arbetar för att minska smitta. Vården är högt belastad men det är viktigt att fortsätta söka vård när du behöver. Hälsokommunikatörerna vid Flyktingmedicinskt centrum har öppnat en telefonlinje öppnat för allmänna råd om covid-19. Här svarar de på arabiska, somaliska, dari och tigrinja.
I enkätfrågan Friskt frågat tipsar invånare i Östergötland om hur de håller sig fysiskt aktiva i coronatider.

Vandring på Östgötaleden
Det nya numret ger också tips om vandring och upptäcktsfärder här hemma i Östergötland. Kompisarna Li Widmark och Catarina Fahlström tog tag i sin dröm att vandra. I en utmaning ska de gå hela Östgötaleden på 140 mil.
– Vi vill ha en skön upplevelse och det får ta tid, säger de i ett reportage.

Region Östergötland är huvudman för Östgötaleden som drivs i samarbete med kommunerna. Här finns 147 etapper av olika svårighetsgrader.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Tidningen Hälsotecken ges ut av kommunikationsenheten vid Region Östergötland tre gånger om året. Den finns också som pdf på Region Östergötlands webbplats och kan beställas som inläst cd. 

Andra webbplatser