Region Östergötland

Nytt nummer av Forskning och utveckling på tema digitalt

Bilden visar några sidor ur tidningen, med forskaren Sara Liin på omslaget.

[2022-03-09]

I det nya numret av tidningen Forskning och utveckling kan du läsa om nya sätt att ge videoterapi, hur levnadsvanor kan påverkas via mobilen och om digitala mätningar hemifrån av astma och tarmsjukdom. Det är exempel på vård som utvecklas digitalt i Region Östergötland och vid Linköpings universitet.

Bilden visar sjuksköterskan Cecilia Lago i ett rum på vårdcentralen.

Från sin dator kan Cecilia Lago, astma-kolsjuksköterska på Vårdcentralen Boxholm, överblicka hur 50 patienter mår i sin astma. Pilotprojektet testar egenmonitorering med ny digital teknik.
– Vi kan följa ett ökat antal patienter på det här sättet och sätta in anpassade behandlingar utifrån deras mående, säger hon.
Studiedeltagarna kan själva reagera på förändringar, ändra medicineringen och ställa frågor i en chatt. Egenmonitorering utvecklas för en rad kroniska sjukdomar där patienterna ska få bättre kontroll över sina behandlingar.

I andra projekt utvecklas appar för att påverka levnadsvanor. Nu ska forskare vid LiU tillsammans med mödrahälsovården.testa ett nytt, digitalt sätt att hjälpa gravida med blodsockernivåerna. 

I det personliga porträttet intervjuas Sara Liin om sin forskning om hjärtats rytm. I labbet mäter hon den elektriska strömmen när den går genom jonkalanen i cellen. 

– Det finns många som aldrig har några problem med hjärtats rytm, och så finns de som har massor av problem. Som forskare är vi intresserade av vad som går fel när man drabbas av rubbningar i hjärtrytmen, säger hon.

Textansvarig: Maria Carlqvist, kommunikationsenheten

 

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Region Östergötland och Linköpings universitet i samverkan.