Region Östergötland

Nytt arbetssätt mellan vårdcentralen och Vrinnevisjukhuset ger tryggare hjärtsviktsvård i Valdemarsvik

[2021-02-22]

Kardiologkliniken vid Vrinnevisjukhuset och Vårdcentralen Valdemarsvik har i samarbete med Diagnostikcentrum, Linköpings Universitet och ett teknikföretag utvecklat ett nytt sätt att arbeta med patienter som insjuknar i hjärtsvikt. Det ger en förbättrad vård och ett minskat antal sjukhusinläggningar.

Bilden visar Ulrika Ringborg Klensmeden och Annika Jensen-Möllheden bilden visar Åsa Lundberg

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som behöver följas både på vårdcentralen och i specialistvården. Med bättre behandling och uppföljning kan akuta insjuknanden minskas. I ett kliniskt projekt har kardiologiska kliniken vid Vrinnevisjukhuset och Vårdcentralen Valdemarsvik i samarbete med Diagnostikcentrum, Linköpings Universitet och teknikföretaget Roche Diagnostics utvecklat strukturerade vårdförlopp med vissa besök med hjälp av ny teknik.

Tidigt ute i landet
Region Östergötland är därmed tidigt ute med de nya arbetssätt för hjärtsviktsvården som snart införs i Sveriges kommuner och regioners nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för hjärtsvikt. Genom videoteknik och digitala mottagningar kan patienterna få specialistbedömningar från sin hemort i Valdemarsvik.

– Vi startade i höstas och ser att vi redan nu arbetar enligt nya vårdriktlinjerna. Ett strukturerat vårdförlopp ger hjärtsviktspatienterna en bättre och tryggare vård när de slipper långa resor till sjukhus och samarbetet med vårdcentralen blir effektivare, säger Laila Hübbert, överläkare och ansvarig för projektet vid kardiologiska kliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Vanlig diagnos på vårdcentralen
Hjärtsvikt är en vanlig diagnos som vårdcentralen är van att ta hand om, men ibland behöver en kardiolog konsulteras. Dessutom finns fysioterapi på plats i Valdemarsvik så att patienterna, nära hemmet, kan får hjälp med träningsprogram vilket är viktigt vid hjärtsvikt.

– Nu kan vi koppla oss mot kardiologiska kliniken, och om behov finns medan patienten är i rummet. Patienten bedöms av en specialist via en videolänk. När vi ser patienten tillsammans kan vi fatta beslut om den fortsatta behandlingen direkt, säger Ulrika Ringborg Klensmeden, distriktsläkare på Vårdcentralen Valdemarsvik.

Mätningar görs på vårdcentralen
På vårdcentralen finns nu den teknik som behövs för att utföra hjärtsviktsundersökningar som underlag till specialisternas bedömningar. Till exempel finns utrustning att mäta NTproBNP, som är ett ämne som utsöndras från hjärtat när man har hjärtsvikt.

– Vi vet att det underlättar mycket för hjärtsviktspatienterna att ha tät kontakt med vårdcentralen istället för att åka till Vrinnevisjukhuset. Dessutom finns risken att försämras och då är det en stor fördel att vården finns nära på vårdcentralen i Valdemarsvik, säger Laila Hübbert.

Hon ser stora fördelar av att hjärtsviktsmottagningens läkare och sköterskor och distriktsläkarna och sköterskor på vårdcentralen samarbetar nära och delar kunskap. De båda perspektiven utvecklar hjärtsviktsvården.

Beslutsstöd påminner läkaren
I projektet har en strukturerad journalmall och ett beslutsstöd tagits fram. Beslutsstödet i datajournalen påminner distriktsläkarna om vilka patienter som kan behöva en mer avancerad behandling för sin hjärtsvikt.

Påminnelsen kommer upp i patientjournalen. Eftersom vi distriktsläkare tar hand om många olika symtom och sjukdomar varje dag på vårdcentralen, är det till hjälp att sådana beslutsstöd utvecklas och patienten snabbt kan få insatserna, säger Ulrika Ringborg Klensmeden.

Samhällsekonomisk vinst
Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra genom digitala mottagningar som sparar på allt från remisstider och resetider till kostnader för akuta inläggningar och lidande som det medför hos patienterna. När vårdprogrammet nu är igång så planeras ett hälsoekonomiskt forskningsprojekt tillsammans med Linköpings universitet.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28