Region Östergötland

Nytt ambulansflygplan visades

Ett flygplan som flyger.

[2021-11-19]

I dag visades ett av sex nya ambulansflygplan upp vid Linköping city airport. Från februari nästa år finns flygplanen i beredskap för alla regioner i Sverige.

Bilden visar verksamhetsutvecklaren Joakim Lundin som står framför ambulansflygplanet.

Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg (KSA) ägs och finansieras av landets 21 regioner. KSA har bildats för att driva och samordna ambulanstransporter med flygplan för alla regioner, som ett komplement till ambulans på väg och till helikopter.
Sex jetplan av modellen Pilatus PC-24 har upphandlats och i dag visades ett av dem upp i Linköping.

– Det här är jätteviktigt att vara en del i för Region Östergötland. Vi samverkar med de andra regionerna för en god och jämlik ambulanssjukvård även i luften, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Det nationella ambulansflyget kommer att utgå från tre beredskapsbaser; Umeå, Arlanda och Landvetter. Verksamheten har startats i Umeå nu i november och vid Arlanda och Landvetter börjar driften i februari nästa år. Flygplanen kommer att finnas i beredskap för regionerna dygnet runt under årets alla dagar.

Högspecialiserad vård snabbt
Ambulanstransport med flygplan passar bra när det är långa avstånd, för transporter mellan olika sjukhus och vid allvarliga sjukdomar och skador. Det kan också handla om att transportera vårdpersonal med specialistkompetens, sjukvårdsutrustning eller organ.
Joakim Lundin, verksamhetsutvecklare vid enheten för prehospital vård i Region Östergötland, var en av de personer som fanns på plats för att titta på planet under förmiddagen.

– Nu får vi en naturlig samordning som är en stor fördel. Att inte behöva ha flera upphandlade leverantörer förenklar beställningsförfarandet för oss, säger han och fortsätter:

– För patienterna betyder det här att vi vid längre transporter snabbt kan skicka dem till högspecialiserad vård i till exempel Lund eller Göteborg. Vi kan också snabbt hämta hit patienter som behöver högspecialiserad vård hos oss.

Kabinen kan anpassas
Ambulansflygplanen har plats för tre liggande patienter och fyra sittande passagerare. Inredningen liknar ett intensivvårdsrum på sjukhus med en utökad kapacitet för syrgas, tryckluft och vakuum. Det finns en elektrisk bårlyft som gör i- och urlastningen enklare. Kabinen kan anpassas efter olika vårdbehov, som till exempel intensivvård och kuvös eller transport av organ för transplantation.
Ambulansflygplanen bemannas av minst en erfaren IVA- eller anestesisjuksköterska. När sjuka och skadade personer med mycket stort vårdbehov ska transporteras följer specialteam med hela vägen, från det sjukhus patienten ska lämna till det mottagande sjukhuset.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen