Region Östergötland

Nya rekommendationer för covid-19-vaccination i höst

Bilden visar en person med ryggen mot kameran som blir vaccinerad. Mittemot sitter en vaccinatör.

[2022-05-25]

Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för fortsatt vaccination mot covid-19. Inför höst- och vintersäsongen erbjuds personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom en påfyllnadsdos vaccin.

Folkhälsomyndigheten meddelade på tisdagen sitt beslut om rekommendationer för fortsatt vaccination mot covid-19. Rekommendationerna kommer att gälla från den 1 september och innebär att personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, inklusive gravida och alla över 65 år, erbjuds ytterligare en påfyllnadsdos vaccin.

– Vi kommer att erbjuda påfyllnadsdos till de grupper som rekommenderas det, och även ge alla över 18 år som vill ta en fjärde dos möjlighet att göra det, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

Skyddet sjunker

De vacciner som ges i Sverige bedöms efter tre doser ha god effekt mot allvarlig sjukdom och död, även när det gäller omikronvarianterna av covid-19. Skyddet sjunker successivt, särskilt hos äldre personer och personer i riskgrupp, som därmed har ett behov av påfyllnadsdoser.

I dagsläget har drygt 87 procent av befolkningen över 18 år i Östergötland tagit en respektive två doser vaccin, och drygt 69 procent har tagit tre doser. Knappt 73 procent av dem som är 65 år och äldre har tagit fyra doser. Vaccinationstäckningen är generellt lägre bland yngre.

– Alla som ännu inte tagit dos 1, dos 2 respektive dos 3 uppmanas att göra det för att få ett grundskydd mot covid-19, säger Kerstin Jonsson.

Öppet i sommar

Vaccinationscentralerna i Linköping, Norrköping och Motala kommer att vara öppna även under sommaren, men i mindre omfattning. Från 1 juli är de öppna en dag i veckan vardera, och kommer även att erbjuda drop-in. Verksamheten skalar upp igen inför höstens vaccinationer.

– Vi har planerat utifrån olika scenarier, och är beredda att starta upp den 1 september, för att så många som möjligt ska hinna vaccinera sig innan hösten kommer, säger Kerstin Jonsson.

Rekommenderat antal påfyllnadsdoser är olika till olika grupper och åldrar. En påfyllnadsdos ska ges tidigast fyra månader efter den senaste dosen.

Läs mer om covidvaccination på 1177.se.

Textansvarig: kommunikationsenheten i Region Östergötland