Region Östergötland

Nya rabatter i kollektivtrafiken

Bilden visar ett av Östgötatrafikens tåg.

[2020-11-06]

Nu ska personer med aktivitets- och sjukersättning få rabatt av Östgötatrafiken och studeranderabatt införs på alla ordinarie biljetter. Det beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden i går.

Östgötatrafiken har i dag rabatterade priser på hela eller delar av biljettsortimentet för olika kundgrupper. Rabatterna justeras nu, bland annat som en del i förberedelsen för att resandet med kollektivtrafik mellan Östergötland och de närliggande länen kommer att öka i framtiden. Då behöver rabatter samordnas i de olika länen. Många önskemål om förändringar har även framförts i medborgarförslag och motioner, exempelvis om att ge rabatt till personer med aktivitetsersättning. Studentorganisationer har önskat studentrabatt på hela biljettsortimentet.

– Vi har tagit hänsyn till önskemål om nya och förändrade rabatter. Det här är också ett sätt att se till att kollektivtrafiken i Östergötland är väl förberedd för det planerade införandet av ett nationellt biljettsystem, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Studeranderabatt på alla biljetter
Förändringen innebär att en studeranderabatt införs på alla ordinarie biljetter. I dag ges rabatten enbart på 30-dagarsbiljetten. Det som i dag heter seniorrabatt kommer att ändra namn till pensionärsrabatt och inte, som i dag, bara gälla för personer som är 65 år eller äldre. Nu ska även personer med allmän pension och personer som har aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan få rabatt.
Ungdomsåldersgränsen ändras från 7-25 år till 7-19 år. Personer som har beviljats färdtjänst får precis som i dag rabatt i kollektivtrafiken. Barn mellan 0 och 6 kommer att få fortsätta resa avgiftsfritt i sällskap med en vuxen.
Rabatten för ungdomar, studerande, pensionärer och färdtjänstberättigade kommer att vara 30 procent av det ordinarie vuxenpriset.

Bidrar till mål
– Justeringarna bidrar till våra mål i det regionala trafikförsörjningsprogrammet om att skapa en attraktivare kollektivtrafik, ett enklare system och få över fler bilister till kollektivtrafiken, säger Julie Tran.

De nya rabatterna börjar gälla från den 1 februari nästa år.
Nämnden beslutade också att ge Östgötatrafiken i uppdrag att fortsätta utreda en plan för att införa så kallade tidsdifferentierade priser. Det kan handla om att ge rabatt under tider med lågtrafik. Möjligheten att kunna använda dynamisk prissättning (att priset sätts utifrån efterfrågan), på sikt och som ett komplement, ska även utredas.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen