Region Östergötland

Nya platser för rehabilitering på Vårdcentrum Finspång

Bilden visar fasaden på Vårdcentrum Finspång.

[2021-02-01]

Åtta nya slutenvårdsplatser för intensivrehabilitering finns tillgängliga på Vårdcentrum Finspång från och med 1 februari. Möjligheten till intensivrehabilitering i slutenvård blir nu större för patienter i Östergötland.

Platserna riktar sig till patienter med rehabiliteringsbehov som inte kan få sin rehabilitering tillgodosedd på andra vårdavdelningar, mottagningar eller i hemmet.

– Vi finns till för patienter där annan rehabilitering i slutenvård, öppenvård, hemmiljö eller på boende inte räcker till eller fungerar för patienten. Behovet har länge varit större än vad som har kunnat erbjudas. I samband med byggnationen av Vårdcentrum Finspång såg man möjligheten för denna typ av verksamhet, säger Sofia Holmlund verksamhetschef rehab Finspång.

Stärka fysiska och kognitiva förmågor
Det kan handla om patientgrupper med exempelvis stroke, MS och ryggmärgsskador. Patienterna kan komma från slutenvård, hemmet eller särskilda boenden och korttidsboenden.

– Många av dessa patienter har behov av och även möjlighet att stärka dels fysiska förmågor så som balans, gång och styrka, men också kognitiva förmågor som minne och koncentration samt sväljsvårigheter och kommunikativa förmågor som tal, säger Sofia Holmlund.

Intensiva rehabiliteringsinsatser kan bidra till att patienter med kroniska sjukdomar ges möjlighet till en snabbare förbättring i sitt tillstånd. Rehabmedicinska avdelningen erbjuder patienterna fina och ändamålsenliga patientrum, träningsrum, gym, träningskök och en "rehabträdgård".

– De kan höja sin funktions-, aktivitets-, svälj- och kommunikationsförmåga och klara sig bättre i hemmet eller på arbetet. På så vis kan de få en mer självständig vardag, säger Sofia Holmlund.

Textansvarig: Linda Carlén Hallström, nyhetsredaktionen

För att ta del av denna rehabilitering kan man antingen bli remitterad från slutenvård, öppenvård, kommunal hemsjukvård eller skriva en egenremiss via 1177.

Professioner på avdelningen är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, samtalsbehandlare och vårdadministratörer. Arbetet sker i nära samverkan mellan rehabiliteringsmedicinska kliniken Linköping, Närvårdskliniken och rehab i Vårdcentrum Finspång.