Region Östergötland

Nya lokaler lyfter Familjecentralen

[2021-11-02]

Familjecentralen i Skäggetorp har flyttat till helt nya lokaler i stadsdelens centrum. Förutom att de är mer välplanerade och praktiska så är närheten till vårdcentralen också en fördel.

Marina Larsson står i en korridor. Marina Larsson står och Maria Dagnelund sitter vid ett skrivbord. De samtalar.

24 september var en stor dag för Marina Larsson, verksamhetschef för vårdcentralen i Skäggetorp. Då invigdes den nya Familjecentralen, nu placerad i nyrenoverade lokaler i anslutning till både vårdcentralen och Folktandvården.

– Ja, för mig var den dagen historisk. Jag har jobbat med det här projektet i 7–8 år, och så i slutet av september kunde vi äntligen ha vår invigning. Det kändes otroligt bra, säger Marina Larsson.

Tidigare fanns Familjecentralen i andra änden av köpcentrumet en bit bort. Det sinkade och var opraktiskt när personalen behövde gå till vårdcentralen, eller när en läkare skulle komma över. De gamla lokalerna var dessutom trånga och slitna, jobbigt kalla på vintern och jobbigt varma på sommaren.

Praktiskt och välplanerat

Nu har de bytts mot välplanerade utrymmen. Vårdcentralen ligger dessutom på bara några sekunders avstånd.

– Arkitekterna har varit väldigt lyhörda för våra synpunkter och noga med att utforma lokalerna så att de ska vara praktiska. En syntavla på väggen kräver till exempel ett visst avstånd för att fungera vid undersökningar. Det avståndet har fått avgöra hur breda våra mottagningsrum ska vara, säger Marina Larsson.

Maria Dagnelund arbetar som distriktssköterska och precis som sina kolleger så har hon nu fått ett funktionsdugligt rum för att ta emot de föräldrar och barn som kommer hit.

– Allt är mycket mer lättjobbat här. Och det är bra att det syns tydligt var vi finns när man kommer till Skäggetorps centrum. Det tidigare läget var så undanskymt. En del hade problem att hitta dit, säger hon.

"Ett givande arbete"

Den nya familjecentralen har hittills fått besök av förtroendevalda från regionen och kommunen, samt av representanter från bland annat kyrkan, skolor och barnomsorg i området.

– Jag märker att det finns ett stort intresse för det vi gör här och hur vi arbetar. Den allmänna bilden av Skäggetorp är ju inte så positiv just nu, med tanke på att stadsdelen klassas som ett utsatt område, men vi som jobbar på Familjecentralen känner oss både trygga och väldigt glada över att få vara här. Det är ett givande arbete, säger Marina Larsson.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen

Familjcentralen i Skäggetorp
Mötesplats för föräldrar och barn, från 0 till 5 år.
Förutom en barnavårdscentral (BVC) finns här också en öppen förskola, som drivs av kommunen.
På Familjecentralen arbetar BVC-sköterskor, barnmorska, logoped, pedagoger, socionomer och brobyggare.
Verksamheten finns nu i Swedbanks tidigare lokaler vid infarten till centrum. I samma hus finns också vårdcentralen och Folktandvården.