Region Östergötland

Nya allmänna råd i hela landet

[2020-12-14]

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De ersätter de tidigare lokala allmänna råden. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

De nya allmänna råden handlar bland annat om att nära kontakter ska begränsas, trängsel ska undvikas, riskgrupper skyddas och resor genomföras på ett säkert sätt.

Nu är det allra viktigaste att vi i varje läge ser till att hålla avstånd till andra. Hur vi beter oss nu blir avgörande för hur smittläget blir i början av året och under våren. Alla behöver ta ett personligt ansvar för att hålla avstånd, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Att fira jul på ett säkert sätt och undvika trängsel i jul- och mellandagshandel är också en del i de nya allmänna råden. Angående de kommande helgerna säger smittskyddsläkaren så här: 

Räkna inte med att ha en vanlig jul. Vi ska inte samlas hela släkten utan håll er till familjen och om du bor ensam, till dem som ingår i den närmaste kretsen. Man kanske kan skypa eller träffa den övriga släkten senare i vår. Ett bra alternativ nu är att träffas utomhus, avståndet kan lättare hållas när det finns gott om utrymme.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85