Region Östergötland

Ny webbplats guidar till yrkesutbildningar

[2021-11-29]

Nu finns det en webbplats som guidar vuxna till det breda utbudet av yrkesutbildningar i Östergötland. Region Östergötland står, tillsammans med kommunerna i Östergötland och Tranås kommun, bakom den gemensamma webbplatsen Vuxenstudera i Östergötland

För att komma till rätta med den obalans som råder på arbetsmarknaden i länet, behöver kompetensen hos många arbetssökande anpassas till arbetsmarknadens behov. Därför arbetar Region Östergötland med att förstärka och öka utbudet av relevanta yrkesutbildningar för både unga och vuxna. Som ett led i det uppdraget har nu Region Östergötland drivit ett arbete för en ny webbplats som samlar yrkesutbildningar i Östergötland.

– Vi hoppas att webbplatsen ska hjälpa alla som är intresserade av att hitta vägar för sin utveckling och sitt nya yrkesval, säger Ulrika Sundberg på kompetensförsörjningsenheten, som ansvarar för den nya webbplatsen.

På webbplatsen finns en guide till kommunala yrkesutbildningar för vuxna i Östergötland. Men här finns också information om andra utbildningsformer, som yrkeshögskolor, folkhögskolor, universitet och högskolor.

– Vi tipsar också om hur man kan validera sina kunskaper. För den som saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig, förkorta en utbildning eller bli kvalificerad för ett arbete, fortsätter Ulrika Sundberg.

Webbplatsen Vuxenstudera i Östergötland är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Tranås kommunala vuxenutbildningar. Samarbete finns också med andra utbildningsaktörer. Syftet med webbplatsen är att informera om yrkesutbildningar för vuxna i Östergötland på gymnasial nivå och informera om andra utbildningsalternativ för vuxna. Arbetet med att ta fram webbsidan har finansierats av Tillväxtverket.

Vuxenstudera i Östergötland

Texansvarig: nyhetsredaktionen