Region Östergötland

Ny specialistutbildning för undersköterskor

[2020-02-17]

En ny specialistutbildning för undersköterskor i akut- och intensivvård startar vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) i höst. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Bilden visar överläkaren Karin Björnström Karlsson och undersköterskan Cecilia Andersson

– Vi ser ett behov av undersköterskor med specialistkompetens, framför allt på teknikintensiva avdelningar. Vi har en snabb utveckling av medicinsk teknik samtidigt som de patienter som läggs in på sjukhus i dag är svårt sjuka, säger Karin Björnström Karlsson.

Hon är kursansvarig och överläkare vid ANOPIVA (anestesi, operation och intensivvård) på Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Stort intresse
Det är ANOPIVA som tillsammans med berörda kliniker och i samarbete med Östsvenska yrkeshögskolan ordnar utbildningen som startar i augusti. Det blir den andra specialistutbildningen för undersköterskor i Linköping. 2016 startade en specialistutbildning för undersköterskor i anestesi- och operationssjukvård.

– Det har varit ett stort intresse och har fungerat bra. Arbetsgivarna som har anställt de som har gått den första utbildningen är mycket nöjda. De säger till exempel att inskolningstiden halveras när undersköterskorna har den här specialistkompetensen, berättar Cecilia Andersson, undersköterska och utbildningsledare för de båda utbildningarna.

En karriärväg
Specialistutbildningen för undersköterskor i akut- och intensivvård är en tvåårig distansutbildning på halvfart. Halva utbildningstiden består av teori och den andra halvan av lärande i arbete (LIA).

– Det går inte att läsa sig till allting, de behöver se och göra det praktiskt också, säger Karin Björnström Karlsson.

Yrkeshögskoleutbildningen är öppen för sökande från hela landet och har 24 platser.

– Det här är en karriärväg för undersköterskor och det höjer kompetensen både för individerna och för de team i vården där de kommer att jobba sedan. De som går utbildningen får en yrkesexamen som också visar att de har formell kompetens, säger Cecilia Andersson.
Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Text och bild: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29

 

Kontaktperson:
Cecilia Andersson
Telefon: 072-519 23 53
E-post: cecilia.m.andersson@regionostergotland.se