Region Östergötland

Ny rehabavdelning för covid-19-patienter

Bilden visar medarbetare på den nya rehabavdelningen.

[2020-05-27]

En ny avdelning för eftervård av patienter med covid-19 har öppnat på Universitetssjukhuset i Linköping (US). Där får patienter som har varit svårt sjuka hjälp att komma tillbaka till livet igen.

Avdelningen heter Pandemi blå och ligger en trappa ner från rehabiliteringsmedicinska kliniken på US. Den var tidigare en intagningsavdelning för covid-19-patienter, men sedan två veckor bedrivs där istället rehabilitering.

– Det kan vara förvirrade och väldigt trötta patienter. Hjärnan i sin helhet är påverkad och då blir man väldigt trött. En del är mycket oroliga, förstår inte var de är och vill ta sig därifrån, säger verksamhetschefen Wolfram Antepohl.

Avdelningen har tolv platser och vårdtiden per patient förväntas bli mellan en och fyra veckor. De flesta patienter har vårdats på intensivvårdsavdelning (IVA), många i respirator under flera veckors tid. Men innan de kommer till rehabavdelningen ska patienterna först vara stabila.

Lång tid i respirator

Problemen som patienterna har kan delas in i tre grupper. Den första handlar om omfattande förlamningar och kallas för "critical illness myo- och/eller neuropati". Något som även drabbar andra IVA-patienter, som har vårdats i respirator. Bland covid-patienter är förlamningar dock mer förekommande, vilket kan förklaras av den långa tiden i respirator.

– De behöver hjälp med det mesta. De behöver lära sig förflytta sig och så småningom gå, klä på sig, äta, dricka och sköta sin hygien, säger Wolfram Antepohl.

Den andra gruppen av efterverkningar är förvirring och trötthet. Dessa patienter behöver ofta vak.

– Att bara träffa människor i skyddskläder är inte bra. Det förstärker upplevelsen av surrealism. En redan förvirrad hjärna mår inte bättre av det, säger Wolfram Antepohl.

Därför försöker man få ut patienterna i matsalen eller korridoren så fort de bedöms vara smittfria.

Den tredje gruppen är avgränsade neurologiska besvär, som man tror beror på att viruset skadar hjärnan och ger en hjärninflammation. Det är också en kraftigt ökad risk för blodproppar och stroke för covid-patienter, vilket hänger samman med att blodets levringsförmåga ökar.

Många ställer upp

På den nya rehabavdelningen arbetar en vanlig dag uppemot ett 40-tal medarbetare från åtta olika kliniker på US. Många är inte vana vid att arbeta med rehabilitering och får dessutom göra det tillsammans med nya kollegor.

– De gör ett otroligt viktigt och värdefullt jobb. Vi är väldigt glada att få det här stödet. Det är fantastiskt att vi inom Region Östergötland och US kan hjälpas åt på det här sättet. Att det skulle bli så här hade ingen trott för en tid sedan, säger Wolfram Antepohl.

Glädjande nog har de första patienterna nu kunnat slussas ut och lämna avdelningen. Några har till och med kunnat åka hem.

– Vi hade ett par i 80-årsåldern som delade rum. De fick åka hem häromdagen och mådde rätt så bra. Det var lite sött, säger Wolfram Antepohl.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85