Region Östergötland

Ny metod väntas ge fler organdonationer

[2021-11-12]

Trots en hög donationsvilja hos befolkningen i Sverige är det relativt få personer som avlider på det sätt som krävs för att en donation ska kunna bli av. Nu införs en ny metod för donation i Region Östergötland, donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) som väntas öka antalet donationer.

Transplantation av organ är en etablerad och framgångsrik behandling vid grav svikt i vitala organ som njurar, hjärta, lungor och lever. Liv kan räddas och livskvaliteten höjs påtagligt hos de transplanterade personerna.

– Fram till nyligen har endast patienter med grav primär hjärnskada, vid exempelvis en stor hjärnblödning, och som har utvecklat total hjärninfarkt, kunnat donera sina organ. Denna metod kallas DBD (donation då döden inträffat efter primär hjärnskada). Vi inför nu DCD (donation efter cirkulationsstillestånd), en kompletterande donationsprocess som innebär att fler kan få möjlighet att donera sina organ efter döden, säger Eva Ahlgren Andersson, regionalt donationsansvarig läkare och ansvarig för Donationsverksamheten i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Patient i intensivvård
Det är patienter som är döende och där livsuppehållande behandling avbryts då den inte längre är meningsfull, som nu får möjlighet att donera. Införande av DCD väntas leda till 20 till 40 procent fler donationer. Vid både DBD och DCD vårdas den döende patienten på en intensivvårdsavdelning med respiratorbehandling och donation kan bli möjlig om en positiv donationsvilja finns, alltså att den avlidne har meddelat sin vilja att donera organ i donationsregistret eller till de närstående.

Först på US och Vrinnevisjukhuset
DCD är nu infört på ett eller flera sjukhus i samtliga sex sjukvårdsregioner. Först ut med det nya arbetssättet i Sydöstra sjukvårdsregionen är Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping, där teamen har fått utbildning av donations- och transplantationsteamet från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg enligt det Nationella DCD-protokollet. Planen är att fler sjukhus i regionen får utbildning för att kunna erbjuda DCD under 2022. Anna Bergström, donationsansvarig läkare på Vrinnevisjukhuset och Annika Kellmann, regionalt donationsansvarig sjuksköterska i Sydöstra sjukvårdsregionen och donationsspecialiserad sjuksköterska, DOSS i Östergötland, välkomnar införandet av den nya metoden. Båda tror att den kommer att ge fler donatorer och därmed kan fler bli transplanterade.

"Mycket kunskap"
– Vi är glada att vi i hela Östergötland fått möjlighet att införa den nya metoden. Vi räknar med att alla kan se detta som något positivt, att när döden ändå är oundviklig har nu fler möjlighet att efter döden hjälpa sina medmänniskor, säger Anna Bergström, överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken på Vrinnevisjukhuset.

– Alla som kommer arbeta med den här typen av donationsprocess har fått mycket kunskap genom utbildning och simuleringar. Vi har anpassat arbetssättet efter våra lokala förutsättningar och det känns som det kommer att fungera väldigt bra. Under utbildningen och simuleringarna såg vi att vi har väldigt goda förutsättningar för att kunna utföra DCD i Region Östergötland, säger Annika Kellmann.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28