Region Östergötland

Ny metod för att främja psykisk hälsa införs

[2020-09-29]

Under tisdagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att införa ABC-metoden inom hälso- och sjukvården. Metodens syfte är att på enkelt sätt göra människor uppmärksamma på hur det går att främja sin egen och andras psykiska hälsa.

Bilden visar en äldre kvinna som tittar ut genom ett fönster.

ABC (Act – Belong – Commit) härstammar från Australien och är en forskningsbaserad metod för att främja psykisk hälsa, med ett starkt fokus på att skapa förutsättningar för människors trivsel.

– Metoden grundar sig i att få befolkningen att göra något aktivt, att göra något tillsammans och att göra något meningsfullt för att främja god trivsel och psykisk hälsa. Om trösklarna till ett mer hälsosamt liv sänks är min bedömning att fler människor i högre utsträckning deltar i aktiviteter som ger positiva resultat, säger Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Införandet av metoden syftar till att minska ohälsotalen i länet, öka samverkan med organisationer som involveras i ABC-metoden och framförallt öka den psykiska hälsan för dem som deltar i ABC-relaterade aktiviteter.

En förstudie har gjorts för att undersöka förutsättningar för att arbeta utifrån ABC i Östergötland. Sedan förstudien genomfördes har mycket hänt på grund av covid-19. Äldres ensamhet och isolering har i många avseenden förstärkts av den rådande pandemin. Därför är ambitionen att målgruppen i första etappen är äldre ensamma personer, men regionen är öppen för att ABC utvidgas till fler grupper efter utvärdering.

– Pandemin har inneburit stora påfrestningar och ökad isolering för många människor, men framförallt för många äldre. Införande av ABC kan vara en betydelsefull pusselbit att stärka den psykiska hälsan bland äldre. Jag är hoppfull om att vi steg för steg kan utvidga metoden till fler målgrupper i samhället, säger Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande.

Kostnaden för införandet av ABC-metoden bedöms uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor med årlig indexuppräkning fram till och med 2022. Arbetet kommer att utvärderas och förslag om eventuell fortsättning att presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden år 2022.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88, 070-293 13 34