Region Östergötland

Ny magnetkamera för klinisk neurokirurgi

Den nya MR-kameran är placerad mycket nära  operationssalen, visar överläkare Per Karlsson.

[2020-03-10]

Neurokirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US) har fått en ny MR-kamera med intilliggande operationssal. Placeringen gör att nyopererade patienter kan undersökas under pågående operation utan att behöva väckas. Greppet är unikt i världen och på tisdagen invigdes den nya kameran.

Stefan Franzén, medicinsk direktör, klipper av bandet på invigningen.

Det finns sedan tidigare flertalet magnetkameror inom Region Östergötland på röntgenklinikerna. Det som är nytt med den senaste MRT-kameran (magnetresonanstomograf) är att den är klinikbunden. Den är belägen intill den nya operationssalen i direkt anslutning till den neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen (NIVA).

– Efter vissa tumöroperationer i hjärnan görs en MR för att se att vi har tagit bort allt vi kan. I dag sker det dagen efter operationen och om det finns rester kvar måste patienten opereras en gång till. Den nya kameran gör det möjligt för oss att ta bilder under operationen utan att väcka patienten. Om det behövs kan vi då fortsätta med operationen, säger Carina Folkesson, verksamhetschef för neurokirurgiska kliniken.

På så sätt behöver patienten endast sövas en gång och slipper eventuellt ytterligare en operation. Tekniken flyttar fram gränsen för vilka hjärntumörer som kan opereras och minskar även risken för kirurgiska skador.

Avancerad kirurgi

En av invigningstalarna var Per Karlsson, överläkare i neurokirurgi.
– Det här är ett projekt som vi har jobbat hårt och länge med. Vi har mycket noga tänkt ut layouten och funktionerna i lokalerna. Redan avancerad kirurgi möter ännu mer avancerad teknik, sa han.

Inledningsvis ska kameran användas vid operationer av framför allt hjärntumörer, men den kommer också att användas dagligen för patienter på NIVA. Tillgången till MR innebär att neurointensivvården kan styras mer precist.

Unikt i världen

Det är den andra MR-kameran för intraoperativt bruk som tas i drift i Sverige. Sedan tidigare finns en i Göteborg och även Uppsala är på gång att starta upp. Närheten till NIVA är dock US i Linköping ensam om och konceptet är unikt i hela världen.

Också regionrådet Kerstin Sjöberg (C) deltog i invigningen.
– Det här handlar om hjärnan där vi lägger livet självt. Det är en laddad verksamhet för både patient och anhörig. Det här lever upp till vård i världsklass och ger fantastiska möjligheter. Jag är väldigt glad för det här arbetssättet och för att kameran är på plats, sa hon.

Text och bild: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85