Region Östergötland

Flera nya intensivvårdsplatser

Bilden visar nya platser på US.

[2020-04-23]

Intensivvårdsklinikerna på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping har ställt om vården på ett genomgripande sätt för att möta behoven i samband med covid-19-pandemin. Nu står en helt ny intensivvårdsavdelning klar på US, som har byggts på bara två veckor.

– Sammantaget har vi en bra kapacitet när det gäller intensivvårdsplatser i länet, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare. Vi har byggt ut intensivvårdskapaciteten i den takt vi har sett att behovet finns. Den nya avdelningen är ett bra tillskott som gör att vi är väl förberedda om behovet av intensivvård ökar.

Belastningen på intensivvårdsavdelningarna i länet är hög just nu och tendensen har dessutom varit en ökning av antalet patienter med covid-19 som behöver intensivvård.

– Det är en stor påfrestning med många svårt sjuka patienter, säger Anna Oscarsson Tibblin, verksamhetschef för Anopiva på US. Men vi har stabil situation och en tydlig plan och struktur för hur vi ska hantera det.

Ny avdelning klar på US
En del i planen är en helt ny intensivvårdsavdelning som nu står klar på Universitetssjukhuset i Linköping. I en lokal som tidigare har använts för helt andra ändamål har en projektgrupp på bara två veckor byggt ett stort antal nya intensivvårdsplatser.

– När Folkhälsomyndigheten gick ut med sin prognos för några veckor sedan, började vi planera för det här steget, säger överläkaren Martin Golster, som har lett arbetet med den nya avdelningen. Vi gick igenom tillgängliga lokaler på US och hittade till slut en som var lämplig och relativt lätt att bygga om.

"Ställt om snabbt"
Även på Vrinnevisjukhuset har antalet intensivvårdsplatser stadigt byggts ut i flera steg. Bland annat har ett antal postoperativa platser vid dagkirurgen gjorts om till platser för intensivvårdspatienter.

– Nästa steg just nu är ett vårdrum på intensiven som vi var på väg att bygga om, men som vi nu har använt för att skapa fler intensivvårdsplatser, säger Robert Svensson, verksamhetschef vid Anopiva på Vrinnevisjukhuset. Vi har ställt om snabbt, i takt med att behovet har ökat. Nu ligger vi framkant med planeringen.

Både Robert Svensson och Anna Oscarsson Tibblin lyfter en faktor som är avgörande för att vården klarar den tuffa belastningen just nu. Den faktorn är medarbetarna.

– Det är så många som gör och har gjort ett fantastiskt arbete, säger Robert Svensson.

– Vi har en hög belastning, men det har fungerat tack vare att vi har helt fantastisk personal som ställer upp, säger Anna Oscarsson Tibblin. Våra medarbetare är otroliga.

Bilden i topp: Platser på intensivvårdsavdelningen på US. Foto: Christian Nordén

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen, 010-103 94 88