Region Östergötland

Ny flexibel tjänst i kollektivtrafiken

[2021-08-20]

Nu införs en nyhet för resenärer i Östergötland. Syftet är att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för den som inte reser till arbetsplatsen varje dag, utan fortsätter att jobba på distans någon dag i veckan även efter pandemin.

En hand som scannar en smartphone i bussens biljettläsare.

Östgötatrafiken har under våren gjort en omfattande kundundersökning om resenärers förändrade resmönster och inställning till biljettutbudet. Resultatet avspeglar att coronapandemin lett till att fler arbetar på distans. Många arbetspendlare kommer inte längre att resa in till arbetsplatsen varje dag utan istället ett par dagar i veckan. Detta gör att dagens erbjudanden med antingen 24-timmarsbiljetter eller 30-dagarsbiljett inte möter behovet hos dessa resenärer.

"Flexibilitet i resandet"

– Det är viktigt att hela tiden följa samhällsutvecklingen och ta fram ett utbud som kan bidra till att fler tar kollektivtrafiken. För att bättre möta den nya efterfrågan om flexibilitet i resandet vill vi därför införa ett takpris per månad för de enkel- och 24-timmarsbiljetter som köps med betalkort ombord i stadstrafiken i Linköping, Norrköping och Motala. Resenären behöver inte i förväg avgöra om det kommer att vara prisvärt att köpa en 30-dagarsbiljett, men vet ändå att det aldrig blir dyrare än ett visst pris per månad, säger trafik- och samhällsplaneringsnämndens ordförande Julie Tran (C).

När man kommit upp i en viss summa reser man kostnadsfritt resten av 30-dagarsperioden. Tjänsten innebär att det sätts ett takpris på 780 kronor per månad på enkel- och 24-timmarsbiljetter som köps med betalkort ombord i stadstrafiken i Linköping, Norrköping och Motala. Detta betyder att resenärerna kan resa med sitt bankkort och blippa det ombord på bussen precis som idag. Takpriset motsvarar 15 dygnsbiljetter i stadstrafik. Även vanlig 30-dagarsbiljett kommer att finnas kvar. Den kostar 625 kronor och det priset motsvarar 12 dygnsbiljetter.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden fattade beslut om den nya flexibla tjänsten på torsdagen.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen