Region Östergötland

Ny enhet ska stärka hållbarhetsarbete

[2020-08-28]

Nu finns en hållbarhetsenhet i Region Östergötland. Genom den nya enheten vill regionen stärka hållbarhetsarbetet och vara en drivande aktör i omställningen till det hållbara samhället.

I den nya hållbarhetsenheten samlas nu den tidigare miljöenheten, Energikontoret och ett antal medarbetare från regional utveckling. Genom att samla kompetensen och öka samverkan ska det strategiska hållbarhetsarbetet stärkas, både internt och externt.

– Med en hållbarhetsenhet på plats kan Region Östergötland kraftsamla för att arbeta med de globala målen i Agenda 2030. När kompetenser från olika områden samlas blir arbetet mer strukturerat, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

Drivande aktör
Hållbarhetsenheten kommer att arbeta för en mer hållbar utveckling inom regionens tre verksamhetsområden; hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Enheten ansvarar för flera spetsområden; miljö och klimat, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, jämställdhet och jämlikhet samt idéburen sektor.
Emma Lewau, tidigare chef för miljöenheten, är nu chef för hållbarhetsenheten.

– Jag är mycket glad att vi har skapat den här enheten. Jag har länge sett att vi har en stor potential och vilken styrka det skulle ge att samla alla våra kompetenser, säger hon och fortsätter:

– Nu kan vi stärka vårt arbete och få tydliga resultat av det, både internt i regionen och externt. Vi kan vara en drivande aktör i omställningen till det hållbara samhället i Östergötland och i Sverige.


Hållbarhetsenheten har 14 medarbetare.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29