Region Östergötland

Ny e-tjänst för provtagning av covid-19

[2020-06-30]

Från och med denna vecka kan den som har milda symtom på covid-19 i Östergötland boka tid direkt för provtagning genom en ny e-tjänst på 1177.se. Målet är att göra det enklare för patienten, öka tillgängligheten och underlätta hanteringen för sjukvården.

Bilden visar en person som blir provtagen.

Region Östergötland bygger successivt upp provtagningskapaciteten för covid-19, både när det gäller bemanning och antalet provtagningstider. Den som har milda symtom och önskar ta ett prov för covid-19 i Östergötland kan nu boka tid och plats för provtagning direkt genom inloggning på 1177.se. Syftet är att förbättra tillgängligheten för patienten och samtidigt avlasta sjukvården.

–Vi bygger upp kapaciteten för att kunna ta emot dem som har lindrigare symtom på ett effektivare sätt och även avlasta vårdcentralerna, som har sommarbemanning, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Tre stationer

Provtagningen av patienter med lindriga symtom sker på någon av de tre centraliserade provtagningsstationerna. Sedan tidigare finns det en vid Universitetssjukhuset i Linköping och en vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Denna vecka öppnar även en provtagningsstation vid Lasarettet i Motala.

– Stationen kommer att underlätta mycket för vårdcentralerna i västra länsdelen. Vi ser dock att samtliga vårdcentraler behöver fortsätta att provta patienter för covid-19 som behöver behandling för att kunna möta upp behovet hos invånarna, säger Britt Åkerlind.

Kan ta slut

Det är svårt att i förväg veta hur många av invånarna som insjuknar och behöver provtas per dag. Region Östergötland följer behovet av provtagning noggrant. Kapaciteten byggs upp att kunna ta emot alla med symptom på covid-19 vill provta sig. Efterfrågan på testning kan skilja sig från dag till dag, och ifall det händer att tiderna för testning samma dag är slut ombeds man att försöka igen nästkommande dag.

– Kapaciteten är fortfarande begränsad. Därmed kan det bli kö och vi ber om tålamod med det, säger Britt Åkerlind.

Mara Kosovic, som är chef för Primärvårdscentrum, uppmanar den som har lindriga symtom att välja e-tjänsten istället för att kontakta sin vårdcentral:

– Allvarlig sjuka patienter måste kunna nå sin vårdcentral. Därför önskar vi att man inte ringer vårdcentralen när det handlar om lindriga symtom, så att man inte blockerar för dem som behöver komma i kontakt med oss för att få en medicinsk bedömning.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88

Provtagning för covid-19

  • För att boka provtagning för covid-19 i Östergötland ska personen haft symtom i minst 24 timmar. Personal inom vård och omsorg kan boka tid från första dagen med symtom.
  • Provet som tas är ett så kallat PCR-prov. Det visar om man har viruset. Region Östergötland erbjuder idag inte antikroppstestning i större skala.
  • För att kunna använda e-tjänsten ska man ha fyllt 13 år och ha ett BankID eller Freja Eid Plus.
  • Tid och plats för provtagning bokar man genom att logga in på 1177.se.
  • Patienten får sitt provsvar direkt i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • Om tiderna är slut, försök igen dagen därpå.
  • Om man inte har möjlighet att boka test digitalt eller för barn under 13 år är det vårdcentralen man ska kontakta för bedömning och eventuell provtagning.

Läs mer om provtagning för covid-19 i Östergötland på 1177.se