Region Östergötland

Nu öppnar SCAPIS nationellt för ansökningar

Bilden visar forskningspersonal, deltagare och undersökning i mr.

[2021-03-17]

Nu öppnar SCAPIS för nationell forskning om hjärt-kärl och lunghälsa. 5000 Linköpingsbor deltog i projektet som nu har resulterat i en av världens största medicinska databaser på sitt område.

Sedan projektet stängde insamlingen 2018 har det fortsatt med att sammanställa data och göra materialet sökbart för en bred forskning. I dag öppnar SCAPIS Portal genom vilken forskare från hela Sverige kan ansöka om data från SCAPIS.

– Nu bjuder vi in forskare från hela landet att använda materialet. Det ska vara smidigt att nyttja databanken, och vi har sett över allt från ansökningsformulär till sökbarhet, säger Carl Johan Östgren, projektansvarig för SCAPIS i Linköping.

Metod att hitta plack med strokerisk
Många SCAPIS-projekt är redan igång. Till exempel har Linköpingsforskare hittat en metod för att förutse vilka individer som har risk att drabbas av stroke till följd av plack i halsens blodkärl. Det finns spjutspetskunskap om denna teknik i Linköping och projektet har tagit fram en ny metod för undersökningen, baserad på medicinsk bildtagning med magnetkamera och artificiell intelligens (AI).

– Det är vanligt att plack bildas i halskärlen och ofta inte farligt. Men om de brister kan de transporteras vidare i blodet och täppa till kärl i hjärnan, så att man drabbas av stroke. Med metoden kan vården hitta personer som har en ökad risk att drabbas av stroke på grund av plack i halskärlen, säger Petter Dyverfeldt, docent vid Centrum för Medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) och Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet.
Svårigheten är att ta reda på vilka personer som har de farliga placken.

– Vi vet vilka typer av plack som innebär en risk. Med en AI-baserad bildvetenskaplig metod kan verktyget identifiera kärlen där just dessa plack finns. Det underlättar för läkaren att hitta dem på digitala bilder, säger Petter Dyvefeldt.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen

 

 

Är du forskare? Ansökan om data från SCAPIS för forskning sker via SCAPIS Portal som från den 17 mars nås via www.scapis.org

Swedish CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS) är en nationell forskningsstudie som har genomförts vid sex universitetssjukhus i Sverige i syftet att förhindra hjärt-lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden är studiens huvudfinansiär och totalt undersöktes 30 000 svenskar i åldrarna 50 till 64 år. I Linköping undersöktes 5 057 personer mellan 2015 och 2018. Omfattande hälsoundersökningar utfördes i form av prover, enkäter, tester, röntgen av organ och avancerad bildtagning inuti kärlen.

Läs mer om SCAPIS-studien och tillgång till SCAPIS-data på www.scapis.org
Läs mer om SCAPIS-studien specifikt i Linköping via www.liu.se/forskning/scapis