Region Östergötland

Nu öppnar en ny röntgenenhet i Mjärdevi

Bilden visar en patient som ska undersökas i datortomograf med två röntensjuksköterskor.

[2021-01-25]

Patienter som får remiss till röntgen kan nu få sin undersökning utförd i Mjärdevi, Linköping. Hela flödet är digitaliserat för ett snabbt och smidigt besök med samma höga kvalitet som på Universitetssjukhuset

Den 1 februari kommer de första patienterna till den nya röntgenenheten som är placerad i Mjärdevi i Linköping. Nära bostäder, arbetsplatser och busslinjer ska det vara lätt att ta sig hit för patienter som kommer hemifrån. Enheten erbjuder undersökningar med datortomografi, skelett- lungröntgen och ultraljud.

Bokningen sköts i mobilen
Hela flödet från kallelse till besök är digitaliserat och patienten kan enkelt sköta sin bokning via mobilen. Ankomst registreras på en digital terminal och patienten blir sedan hämtad av personal och får hjälp till rätt undersökningsrum.

- Allt är anpassat för att skapa kortare undersökningstider samtidigt som undersökningarna behåller en hög kvalitet, säger Mathias Axelsson som är verksamhetschef för röntgenkliniken i Linköping.

Ökad tillgänglighet
Ett effektivt flöde i Mjärdevi innebär samtidigt att det frigörs tid och utrymme på Universitetssjukhuset, där tillgängligheten ökar för bland annat inneliggande patienter.

Digitalisering och nära vård är två högt prioriterade områden för Region Östergötland och den nya röntgenenheten är en viktig del i det arbetet.
På det här sättet för vi vården närmare patienten och ökar patientens delaktighet i vårdprocessen, tack vare fler digitala verktyg. Vår förhoppning är att mer nära vård och ökad delaktighet bidrar till att fler östgötar får sin vård snabbare, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Textansvarig: Elin Lundborg, nyhetsredaktionen 010-103 69 64

Här kan du följa en livesänd invigning av den nya röntgenenheten. Invigningen går av stapeln den 25 januari klockan 14.30 men kan också ses i efterhand.

Andra webbplatser