Region Östergötland

Nu kan alla över 70 år boka provtagning på 1177.se

[2020-11-23]

Från och med måndag kan personer över 70 år med symtom på covid-19, boka tid för provtagning på 1177.se.

Bilden visar en man som tittar på en datorskärmBilden visar en tabell med siffror i procent.

Under torsdagen förra veckan återupptogs provtagningen av allmänheten med personer som är över 70 år och har haft symtom på covid-19 i mer än 48 timmar. Nu är det möjligt för personer inom denna åldersgrupp att själva boka tid för provtagning genom att logga in på 1177.se. En åldersbegränsning i e-tjänsten säkerställer att det är endast de som är födda år 1950 och tidigare som kan beställa provtagning för covid-19.

– Allt fler personer som är 70 år och äldre använder e-tjänsterna på 1177.se. Att kunna boka tid själv för provtagning är ett bra alternativ för de som är vana vid att logga in och uträtta sina vårdärenden. Om man inte har möjlighet att boka på det sättet går det bra att ringa till sin vårdcentral, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledning i Region Östergötland.

Fler äldre loggar in på 1177.se
Användningen av 1177.se har ökat i landet under covid-19-pandemin, något som känns igen även i Östergötland. Ökningen är generell över alla åldrar men är allra tydligast bland personer som är 70 år och äldre. Statistik från 1177 Vårdguiden visar att under perioden mars-oktober i år har cirka 26 000 unika inloggningar gjorts av invånare över 70 år i Östergötland. Det är omkring 7000 fler inloggningar än motsvarande tid 2019.

De främsta anledningarna till att äldre besöker 1177.se är för att förnya recept, boka tider och hitta information om covid-19.

– Man kan lösa många kontakter med vården hemifrån via e-tjänsterna på 1177.se. Ju fler invånare som använder dessa desto mer tid frigörs för de patienter som verkligen behöver kontakt med vården, säger Rickard Lundin.

I alla åldrar från 10 år upp till 69 år använder kvinnor e-tjänsterna mer än män. I åldrarna över 70 år är det fler män än kvinnor som loggar in på 1177.se.

Textansvarig: Susanne Fridberg, nyhetsredaktionen