Region Östergötland

Nu inleds vårdvalet inom ögonsjukvården

[2021-04-14]

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att godkänna regelboken för vårdval inom ögonsjukvården. Därmed kan aktörer som vill bedriva ögonsjukvård i Östergötland ansöka om auktorisation. Målet är att öka tillgängligheten för en allt större patientgrupp.

Bild på Kerstin Sjöberg

Behovet av ögonsjukvård ökar i takt med att antalet äldre blir fler och allt fler insatser och kontroller kan göra så att synförmågan bibehålls. Ögonsjukvården i länet har under flera år haft långa väntetider. För att förbättra tillgängligheten och öka möjligheterna för patienterna att välja vårdgivare beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i december 2020 att ta fram ett förslag till regelbok för vårdval i öppen specialiserad ögonsjukvård.

"Ökad valfrihet"

På tisdagen beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna regelboken och därmed inleda vårdvalet.
– Köerna till ögonsjukvården är idag för långa. Vår ambition med vårdvalet inom ögonsjukvården är att erbjuda östgötarna ökad valfrihet och att patienter kan få vård snabbare, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd och 3:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.

Grunden för vårdval är Lagen om vårdvalssystem (LOV), där alla vårdgivare som ansökt och uppfyller kraven i regelboken auktoriseras. Även den regiondrivna verksamheten ska vara auktoriserad i vårdvalet. Strategiskt viktiga områden som exempelvis högspecialiserad vård, forskning och syncentral kommer fortsatt att vara kvar i regiondriven regi.
– Vi ser fram emot att fler aktörer inom ögonsjukvården etablerar sig i Östergötland. Det ökar tillgången till ögonsjukvård här, säger Kerstin Sjöberg.

Samarbete

Regelboken har tagits fram i samarbete med den regiondrivna ögonsjukvården och inkluderat fackliga företrädare. Även brukarorganisationers och privata leverantörers synpunkter har vägts in. Det har genomförts en riskanalys med fokus på patientsäkerhet, på uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektören, och en konsekvensanalys med fokus på den regiondrivna ögonsjukvården. Regelboken revideras årligen.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen