Region Östergötland

Nu går klostermuseet i Vadstena över i ny regi

Bilden visar tre personer som står inne i museet. Dessa är Fredrik Vahlquist, Eva Andersson och Göran Fältgren.

[2022-04-22]

På fredagen togs nästa steg för att trygga framtiden för Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena. Region Östergötland och Vadstena kommun blir nya huvudmän.

Idag samlades representanter för Birgittastiftelsen, Vadstena kommun och Region Östergötland för att underteckna en gemensam avsiktsförklaring. Den innebär att Region Östergötland och Vadstena kommun blir nya huvudmän för museet. Östergötlands museum kommer att ansvara för driften och för att organisera klostermuseet.

Avsikten med övergången är att utveckla museiverksamheten och få en säkrare ekonomi på lång sikt. Övergången stöds med drygt 1,3 miljoner kronor i statligt kulturstöd, 1 miljon kronor från Region Östergötland och 150 000 kronor från Vadstena kommun.

– Det känns fantastiskt att vi nu säkrar Sancta Birgitta klostermuseums framtid, en oumbärlig del av Östergötlands kulturarv. Det är viktigt för besöksnäringen både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S), som undertecknade avsiktsförklaringen från Region Östergötlands sida.

"En historisk dag"

På plats på museet var även representanter för den ideella föreningen Birgittastiftelsen, som drivit klostermuseet fram till nu, Vadstena kommun och Östergötlands museum.

– Det är en historisk dag för klostermuseet och en stor dag för Vadstena. Tack vare samverkan, uthållighet och ömsesidig respekt har vi lyckats nå en lösning som vi alla är nöjda med, säger Göran Fältgren (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena.

Sancta Birgitta klostermuseum är ett historiskt museum med tonvikt på medeltiden och kulturarvet efter den heliga Birgitta. Museet finns i Folkungaättens palats, en byggnad från 1260-talet intill klosterkyrkan i Vadstena.

Textansvarig: Kommunikationsenheten