Region Östergötland

Nu finns ett samlat PTP-program för psykologer

[2020-07-01]

Nu finns ett samlat program för Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP, i Region Östergötland. "Vi har gjort en utbildningssatsning och inrättat träffar för nyutbildade psykologer i vården", säger Astrid Kihlén, studierektor för PTP-programmet.

Bild på Astrid Kihlén

Astrid Kihlén är psykolog på Cityhälsan centrum i Norrköping. Sedan årsskiftet arbetar hon delar av sin tid som PTP-studierektor, som är en nyinrättad befattning. Det första uppdraget hon fick var att utforma PTP-programmet.

– Vi har redan många psykologer som gör sin PTP i Region Östergötland, men det finns en efterfrågan om att få bredda sin bild av psykologrollen och djupdyka i vissa ämnesområden. Inte minst vill jag främja kunskapsutbytet och sammanhållningen bland PTP-psykologer, säger Astrid Kihlén.

Olika teman

Bland annat ska PTP-psykologerna träffas varje månad och få fördjupad kunskap på teman, till exempel neuropsykiatri och suicidprevention. Det blir tillfälle att lyfta blicken och reflektera på ett annat sätt än man vanligtvis hinner. Det första tillfället blir den 9 september, men redan nu går det att anmäla sig. Tanken är att bygga upp ett nätverk också för handledare.
Ytterligare en förbättring är att PTP-psykologer nu kan vända sig till studierektorn med frågor.
– Jag fungerar som ett bollplank för allt man kan undra över om vad som gäller för PTP, säger Astrid Kihlén.

Text: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88

Psykologer är en växande yrkesgrupp i vården och behovet väntas öka. De arbetar både inom primärvård och specialistvård i Region Östergötland. Efter grundutbildningen gör psykologer i vården PTP, Praktisk tjänstgöring för psykologer, då de arbetar och har handledning.