Region Östergötland

Nu erbjuds 25–29-åringar vaccin

En kvinna med ett litet barn i knäet får en spruta i ena armen.

[2021-07-01]

Turen har kommit till personer i åldersgruppen 25–29 år. I morgon, fredag, får de erbjudandet om vaccinering i sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det i början av nästa vecka.

Vaccinationerna i länet fortsätter med god fart. Cirka 200 personer i timmen tas emot på var och en av Region Östergötlands vaccinationscentraler.

– Vår ambition är att vaccinera så många som möjligt, så snabbt det är möjligt. Den här höga takten ställer stora krav på oss att ordna så att allt flyter smidigt. En stor hjälp i det arbetet är om den som ska vaccineras inte är på plats för tidigt, eftersom det då kan uppstå köer. Det räcker att komma dit så att man kan gå till ingången strax före den bokade tiden, säger Jessica Frisk i Region Östergötlands särskilda sjukvårdsledning.

Boka så snart som möjligt

Vaccinationsviljan för åldersgrupperna i fas 4 är god. 87 procent i åldern 55–59 år har vaccinerat sig eller bokat tid för att göra det. I åldersgruppen 50–54 år är motsvarande andel 84 procent. För 45–49-åringar är andelen 80 procent, och för 40–44-åringar ligger den på 72 procent. I åldersgruppen 35–39 år har 62 procent hittills vaccinerat sig eller bokat tid, och för 30–34-åringar är andelen så här långt 53 procent. Parallellt pågår vaccinering med dos två för andra grupper.

Personer i åldern 25–29 år får erbjudandet om vaccination till sin digitala brevlåda i morgon, 2 juli. Med vanlig post kommer det i början av nästa vecka.

– Som tidigare råder vi alla att boka digitalt, och då framför allt på våra vaccinationscentraler. Försök igen lite senare, eller prova på en annan vaccinationscentral, om det skulle vara svårt att hitta en tid på en gång. Nya tider fylls på kontinuerligt, säger Jessica Frisk.

Det är viktigt att boka tid så snart som möjligt.

– Boka direkt, vänta inte. Längre fram i sommar, när många kommer tillbaka från sina semestrar, finns det risk för att konkurrensen om tiderna ökar, säger Jessica Frisk.

18-åringar kan anmäla sig till reservlistan

För den som har möjlighet att komma till vaccination med kort varsel har Region Östergötland en reservlista som nås via 1177.se. På det sättet kan även överblivna vaccindoser tas till vara. Från 5 juli kan personer från 18 år, och som har möjlighet att komma till någon av vaccinationscentralerna inom 30 minuter, anmäla sig till listan. De som anmält sig kontaktas utifrån ålder, där de äldsta går först.

Region Östergötlands preliminära tidsplan för fas 4 bygger på de prognoser som tagits fram när det gäller leverans av vaccin. Skulle vaccintillgången ändras så kan det innebära att planen behöver justeras. Vaccineringen sker utifrån ålder, i allmänhet med femårsintervall.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen