Region Östergötland

Ny intensivvårdsavdelning på Vrinnevisjukhuset invigd

[2020-02-05]

På onsdagseftermiddagen invigdes den nya intensivvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. De helt nybyggda lokalerna ingår i framtidsprojektet Vision 2020.

Bilden visar Jessica Frisk, vårddirektör och regionråd Kerstin Sjöberg.Medarbetare tittar på de nya lokalerna.

Varje år vårdas runt 650 intensivvårdspatienter på Vrinnevisjukhuset. Den nya intensivvårdsavdelningen omfattar sex intensivvårdrum med högteknologisk utrustning för avancerad vård. Två av rummen kan användas som isoleringsrum för patienter med luftburen smitta.
– När man befinner sig på en intensivvårdsavdelning hänger livet på en skör tråd. Det är en stor trygghet för östgötar och norrköpingsbor att intensivvårdsavdelningen finns här på Vrinnevisjukhuset, sa regionråd Kerstin Sjöberg (C) i sitt invigningstal.

Verksamhetschefen Robert Svensson deltog i invigningen.
– Det känns väldigt speciellt idag och det passar bra för en verksamhet som också är mycket speciell. Här på intensivvårdsavdelningen vårdar vi allt från nyfödda barn till äldre människor. Ena stunden kan vara lugn för att i nästa stund vara hektisk. Nu har vi efter en lång process nya, ändamålsenliga lokaler som kommer att ge oss flera fördelar. Men allra viktigast är ändå alla ni medarbetare som 24/7 gör ert bästa för att patienter ska få bästa möjliga vård, sa Robert Svensson.

Enkelrum för alla
I de nya lokalerna finns bara enkelrum. Det medför minskad risk för vårdrelaterade infektioner men också en lugnare miljö med mindre störningar vilket är extra viktigt för intensivvårdpatienter. Rummen är smart utformade med enklare och bättre övervakning över vårdplatserna.

– De nya lokalerna ger en fin arbetsmiljö, hög patientsäkerhet och lugn och ro för patienterna, säger vårddirektör Jessica Frisk.

Efter tal och bandklippning fick besökarna gå runt och titta på lokalerna innan patienterna kommer nästa vecka.

Bilden i topp: Bandet klipps av Anna Pihl, sjuksköterska och delprojektledare för byggnationen. Till höger verksamhetschef Robert Svensson. Foto: Pia Jakobsson

Textansvarig: Pia Jakobsson, 010-103 70 69

Kort om intensivvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset
Varje år vårdas cirka 650 intensivvårdspatienter på Vrinnevisjukhuset varav 300 i respirator.
44 procent av patienterna är kvinnor.
Medelvårdtiden är 2,3 dagar.
Medelåldern är 56 år.
På avdelningen arbetar cirka 85 personer.

Vision 2020 är namnet på det stora projektet för om- och nybyggnationen av Vrinnevisjukhuset som sträcker sig mellan åren 2014 och 2024.